Alertheid COVID-19 bij Surinamers neemt af

Alertheid COVID-19 bij Surinamers neemt af

05-05-2020

Verder baart de situatie aan de oostgrens van ons land nogsteeds zorgen. Dit zei directeur Cleopatra Jessurun van het ministerie van Volksgezondheid tijdens de reguliere persconferentie van het COVID 19 Managementteam. Suriname heeft bewezen tijdig en kordaat te kunnen optreden. Hierdoor is een uitbraak van het coronavirus in het land tot nu toe voorkomen. ‘’De knop is voor nu op pauze gezet’’, verwijst de directeur naar de situatie van 0 positieve gevallen in ons land.
Ons land heeft heel vroeg, sedert januari 2020, maatregelen getroffen door mensen uit risicolanden op de airport te monitoren. Er is stipt aan contact tracing gedaan. Ook zijn mensen in verplichte quarantaine geplaatst.
De directeur roept de gemeenschap op niet te verslappen in de strijd tegen het coronavirus