Volksgezondheid rond onderzoek reiziger uit Congo af

Volksgezondheid rond onderzoek reiziger uit Congo af

23-08-2019

De passagier is met medewerking van een tolk ondervraagd naar zijn reisgeschiedenis en het eventueel in contact zijn met al dan niet mogelijke dragers of lijders van het ebola virus. Benadrukt wordt dat de reiziger klachtenvrij was en is, niet uit een epidemisch gebied komt en zijn reisgeschiedenis helemaal duidelijk is. Op grond hiervan wordt gesteld dat hij geen gezondheidsrisico vormt. Vanuit epidemiologisch oogpunt zal er wel follow up met de reiziger plaatsvinden gedurende zijn verblijf in Suriname.
Het ministerie van Volksgezondheid heeft samen met nationale en internationale stakeholders gehandeld conform de WHO standaarden en het vastgestelde “Protocol voor screening en afzondering van verdachte Ebola gevallen bij de officiële grensposten van Suriname”.
Echter is gebleken is dat er justitiële issues zijn, waardoor de zaak is overgedragen aan het ministerie van Justitie & Politie.