SoZaVo vergroot distributie medische kaarten

SoZaVo vergroot distributie medische kaarten

22-05-2019

it kader zal SoZaVo alle bestaande distributiekantoren, die in de afgelopen maanden door het ministerie van Volksgezondheid en het Staatsziekenfonds (SZF) zijn opgezet, overnemen en maken tot SoZaVo kantoren. Verder zullen successievelijk de medewerkers op alle SoZaVo wijkkantoren worden getraind, om ook tot verstrekking van deze type medische kaarten te kunnen overgaan.

Met dit besluit kan Volksgezondheid teruggaan om zich te richten op haar ‘core business’ en met name te zorgen dat er altijd voldoende artsen en medicamenten zijn. Dit geldt ook voor het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting dat moet zorgen voor de landgenoten die hulp behoeven. Aan het besluit, is heden morgen diepgaand beraad voorafgegaan op het hoogste niveau van de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Volksgezondheid.