Oplossing Ministerie van Volksgezondheid op actiemodel VMS

Oplossing ministerie van Volksgezondheid op actiemodel VMS

12-07-2019

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de verantwoordelijkheid en het plichtsbesef de dienstverlening naar de SZF-verzekerden te garanderen. Hiervoor zijn de volgende noodmaatregelen getroffen.
Gedurende de voorgenomen actieperiode kunnen de SZF-verzekerden die medische zorg behoeven zich wenden tot de navolgende medische dienstverleningscentra:
Alle RGD-poli’s gedurende hun reguliere openingstijden; De gezondheidscentra blijven tot 23.00u hun diensten verlenen.
Het Militaire Hospitaal, dagelijks van 07.15-15.00 en op de middagen van 16:00-22:00.
Gelieve uitsluitend van deze diensten gebruik te maken indien de SZF-arts waar men staat ingeschreven meedoet aan de acties.
Het ministerie van Volksgezondheid betreurt eventueel ontstaan ongerief en hoopt op normalisering van de dienstverlening.
Artsen en specialisten worden opgeroepen zich te houden aan de eed van Hippocrates welke zij bij het aangaan van het ambt hebben afgelegd op het ministerie van Volksgezondheid en om af te zien van participatie aan elk actiemodel welke het belang van de zieke mens niet dient.
Het ministerie van volksgezondheid kiest evenals voorheen het pad van dialoog om deze actie te voorkomen.