Opening verbrandingsoven stichting Waspar

Opening verbrandingsoven stichting Waspar

29-10-2019

Voor Claudette Etnel, voorzitter van de Waspar werknemers Organisatie is de ontvangst van een derde oven een mijlpaal en kan met trots worden gezegd dat deze oven voldoet aan de milieuvoorwaarden. Als bond zegt ze dat zij erop zullen toezien dat de oven goed wordt gebruikt.
De voorzitter van het Stichtingsbestuur Grace Lackin, zegt het ministerie van Volksgezondheid heel erkentelijk te zijn voor dit moment. Ze geeft de garantie dat er heel goed omgegaan zal worden met de oven, omdat het voorziet in een grote behoefte. Enkele werknemers van de Stichting zijn getraind voor de bediening van de oven en mochten hun certificaat in ontvangst nemen. De opening van de verbrandingsoven vond plaats op maandag 28 oktober.