Mosquito Awareness

Mosquito Awareness

07-05-2019

Individuen, huishoudens, bedrijven, instellingen en gemeenschappen worden opgeroepen deel te nemen aan de strijd tegen muskietenbroedplaatsen, door deze in en rondom hun huis of bedrijf te verminderen, maar beter nog te elimineren.

Dit jaar wordt de Caribbean Mosquito Awareness Week gehouden van 6 – 12 mei 2019. Het thema voor dit jaar is: “Small Bite, Big Threat.” En de slogan: “Fight the Bite, Destroy Mosquito Breeding Sites.”

Muskieten kunnen door de mens als vervelend worden ervaren. Ze houden ons wakker in onze slaap, zuigen ons bloed op en laten soms rode jeukende bulten achter. Daarnaast kunnen enkele soorten muskieten ernstige ziekten overbrengen zoals dengue, chikungunya, zika, gele koorts en malaria. Per jaar sterven wereldwijd meer dan één miljoen mensen door ziektes overgedragen door de muskiet.

Dengue, zika en chikungunya worden overgedragen door de Aedes eagypti muskiet.  Deze muskiet, ook wel bekend als de dengue muskiet, zijn goed aangepast aan menselijke nederzettingen en hebben de neiging om te broeden in stilstaand water in containers, emmers, banden, onderzetters van bloempotten, vazen, emmers, vaten en afvalcontainers, kapotte koelkasten en ander gelijk afvalmateriaal waarin water kan blijven staan.  Muskieten broedplaatsen zijn vaak in en rondom het huis, kantoor, school, of werkplek. Daarom is het zo belangrijk om burgers actief te betrekken bij het bestrijden van muskietenbroedplaatsen. Geen broedplaatsen, geen muskieten, geen muskieten, geen dengue, zika, chikungunya! Er is geen medicijn tegen deze ziekten, maar wij kunnen wel voorkomen dat we ziek worden door de muskiet geen kans te geven.  Huishoudens, bedrijven, scholen en andere instellingen moeten ervoor zorgen dat alle objecten die water kunnen verzamelen, worden weggegooid of leeggemaakt. Vaten moeten goed worden afgedekt, zodanig dat er geen openingen zijn, waardoor de muskiet naar binnen kan om te broeden. Autobanden moeten naar de stortplaats of dusdanig worden afgedekt zodat er zich geen water daarin kan verzamelen. Water in vazen moet minstens tweemaal per week worden ververst. Daarna moeten de vazen goed gewassen worden met een sponsje en zeep, waardoor de muskieten eieren die aan de rand zitten worden vernietigd.

Voorkom dat muskieten u steken:

  • Plaats muskietengaas voor ramen en deuren.
  • Slaap onder een klamboe.
  • Gebruik muskieten spray op donkere plekken: onder bed, banken, tafels, stoelen en in kasten.
  • Gebruik vape matjes of muskietenkaarsen
  • Draag kleding die je lichaam zo veel mogelijk bedekt.

Medicijnen tegen Dengue bestaan niet, dus u moet Dengue voorkómen! Dengue voorkomen doen we samen in de buurt.

Heeft u waterputten, vraag dan advies aan het BOG. Bij aanhoudende muskieten problemen kan er ook advies worden ingewonnen bij de afdeling Milieu-Inspectie van het Bureau Openbare Gezondheidszorg. Tel: 494130.