Installatie waarnemend Verpleegkundig Directeur PCS

Installatie waarnemend Verpleegkundig Directeur PCS

07-06-2019

Brewster werd na een (interne) selectieprocedure als beste kandidaat gekozen en voorgedragen voor de functie van verpleegkundig directeur, waarna de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias zijn zegen gaf voor de benoeming. “Het ministerie van Volksgezondheid zal erop toezien dat de nieuwe directeur haar werk naar behoren verricht”, zei Swedo.

Robbert Bipat, Voorzitter van het Toezichthoudend Orgaan (THO), riep eenieder op om de schouders onder het werk te zetten en aan Brewster de nodige ondersteuning te verlenen. Als het gaat om de benoeming van een directielid, is dit een aangelegenheid van het THO, die advies uitbrengt aan de  minister. Bipat stelt dat alle persoonlijke zaken aan een kant moeten worden gezet, zodat het werk kan worden uitgevoerd en de kwaliteit van de zorg gegarandeerd blijft.

De rol van de verpleging is volgens de algemeen directeur, Raj Jadnanansing, een belangrijke. Er is een belangrijke taak weggelegd voor de nieuwbakken directeur. Jadnanansing verwelkomde Brewster tot het directieteam en zegde haar alle ondersteuning toe.

Brewster bedankte de Almachtige, haar moeder en alle anderen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit hoogtepunt. Zij geeft aan niet alleen het werk te kunnen doen, maar eenieder hierbij nodig te hebben. “Wie mij kent, weet dat ik geen enkele uitdaging uit de weg ga”, woorden van de aangetreden waarnemend verpleegkundig directeur. Brewster maakt maandag officieel aan aanvang met haar werkzaamheden.