Influenza

Influenza

04-06-2019

A kino disi o sori wan tu sani fa yu kan kibri yu srefi fu a siki disi. Difrenti siki lek' Influenza ben wani tek' den libi sma na ini gron tapu

Verschillende influenza pandemieën beïnvloedden de wereldbevolking in de loop van de 20ste en vroege 21ste eeuw