Geen voorraad pentavalent vaccin

Geen voorraad pentavalent vaccin

13-06-2019

Het ministerie van Volksgezondheid heeft onlangs het bericht doen uitgaan dat de vaccinatiepartners het IPV/OPV toe dienen, ondanks het pentavalent vaccin niet in voorraad is. Ouders hebben immers het recht erop te staan dat hun kind gevaccineerd wordt indien het vaccin er is.

Het pentavalent vaccin en IPV/OPV maken deel uit van het landelijk kindervaccinatie programma, bestemd voor kinderen van 0 tot 5 jaar. Deze vaccins beschermen kinderen respectievelijk tegen difterie, tetanus, kinkhoest, hepatitis B, haemophilusinfluenzae type B en polio.

Ten aanzien van het pentavalent vaccin, tracht het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO), het tekort vòòr eind juni aan te vullen. Wanneer het vaccin er eenmaal is zal door de vaccinatie partners, zoals voorgeschreven, een inhaalschema worden gehanteerd zodat kinderen beschermd zijn.

Omdat er nu geen kwestie is van een uitbraak, is het risico van besmetting laag. Het ministerie van Volksgezondheid doet er alles aan deze ongewenste situatie tot het verleden te laten behoren en in het vervolg te voorkomen.