EFS College COVAB: succesvolle hercertificering ISO 9001:2015

EFS College COVAB: succesvolle hercertificering ISO 9001:2015

29-05-2019

De certificering heeft een geldigheidsduur van drie (3) jaren. Het certificaat is geldig voor het volgende toepassingsgebied: het bieden van beroepsopleidingen en trainingen op secundair en tertiair niveau aan verplegenden, verzorgenden en beoefenaren van aanverwante beroepen.

Dit succes betekent dat het EFS College COVAB aan de kwaliteitseisen voldoet die in deze norm zijn gesteld, een goed gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem. Documentatie en registratie zijn van groot belang binnen een effectief en efficiënt kwaliteitsmanagementsysteem. Risicomanagement, stakeholdermanagement, verbetering van processen en leiderschap vormen ook belangrijke pijlers van de nieuwe norm.

De weg naar de ISO-certificering werd in 2015 ingeslagen, waarna de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem heeft plaatsvonden. In 2016 behaalde COVAB het certificaat volgens de ISO 9001: 2008 norm. In juli 2018 vond de eerste certificering volgens de ISO 9001:2015 norm plaats.

Zie hier het certificaat