Home

Voor meer info gaat u naar: www.laatjevaccineren.sr

 

 
NIEUWSBERICHTEN
Moderna vaccins in Suriname zijn veilig

Moderna vaccins in Suriname zijn veilig

Momenteel wordt er een bericht verspreid via de internationale media dat er badges van het Moderna vaccin zijn beschadigd. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft Moderna vaccins ontvangen met badgenummer 3003604. Dit betreft een Europese bezending en niet de Japanse lading, waarover er veel ophef is ontstaan. In de badges uit Japan met de nummers 3004667, 3004734 en 3004956 zijn er onregelmatigheden aangetroffen.
Geen wijziging in Covid-19-maatregelen

Geen wijziging in Covid-19-maatregelen

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft op een op 31 augustus 2021 gehouden persconferentie benadrukt dat de Covid-19-situatie in ons nog steeds getypeerd kan worden als onaangenaam. Hierbij zijn de epidemiologische ontwikkelingen en de inspanningen die er vanuit het ministerie van Volksgezondheid gepleegd worden om de vaccinatiebereidheid te bevorderen, breedvoerig onderstreept. De bewindsman geeft aan dat de regering niemand verplicht om te vaccineren. “Het Covid-19 Clusterteam heeft besloten dat drie campagnes vanwege de huidige coronasituatie geïntensiveerd moeten worden. Het betreft de MoHaNa- en de vaccinatiecampagne met inzet van jeugdambassadeurs en de campagne van handhaving op alert handelen en beboeting,” aldus minister Ramadhin. Voor nu achten de autoriteiten het nog niet nodig om een wijziging te brengen in de Covid-19-maatregelen.
Vaccineren betekent bewust kiezen uit vier vaccins

Vaccineren betekent bewust kiezen uit vier vaccins

De urgentie voor het laten toedienen van vaccinaties is nog steeds erg hoog in ons land. Het bestrijden van de pandemie en het tegengaan van de verspreiding van het covid-19 virus zijn noodzakelijk om een leefbaar en aantrekkelijk economisch klimaat in ons land te bewerkstelligen. Suriname heeft momenteel meerdere vaccins beschikbaar namelijk: Astrazeneca, Moderna, Sinopharm en Pfizer. Ook jongeren vanaf 12 jaar oud kunnen nu worden gevaccineerd. Het pfizer vaccin zal voornamelijk worden toegediend aan jongeren van 12 tot en met 17 jaar oud. Toestemming vanuit een ouder of voogd is hiervoor noodzakelijk. En zwangere kunnen kiezen tussen het moderna en pfizer vaccin. Overige personen, van 18 jaar en ouder, die nog niet zijn gevaccineerd, kiezen uit de vier eerder genoemde vaccins.
Vaccinatieprogramma volledig in uitvoering

Vaccinatieprogramma volledig in uitvoering

Om de Surinaamse samenleving zoveel als mogelijk te beschermen tegen ernstige risico’s van het COVID-19 virus wordt het vaccinatieprogramma in volle toeren uitgevoerd. Burgers kunnen op diverse locaties in verschillende districten zich laten inenten tegen het virus. Momenteel zijn vanuit het ministerie van Volksgezondheid de volgende merken vaccines beschikbaar voor bepaalde doelgroepen:
Pfizer vaccins in Suriname gearriveerd

Pfizer vaccins in Suriname gearriveerd

Op vrijdag 20 augustus j.l. is de eerste bezending van 140.400 doses Pfizer vaccins, aangekomen. Suriname ontvangt in de komende periode, een totaal van 549.900 doses Pfizer vaccins vanuit de Verenigde Staten van Amerika. Deze vaccins zijn een donatie aan de Caricom, waar ook Suriname uit kan putten. De urgentie voor het laten toedienen van vaccinaties is nog steeds erg hoog in ons land. Het bestrijden van de pandemie en het tegengaan van de verspreiding van het corona virus zijn noodzakelijk om een leefbaar en aantrekkelijk economisch klimaat in ons land te bewerkstelligen.
Pfizer-vaccins uit VS officieel overgedragen aan Suriname

Pfizer-vaccins uit VS officieel overgedragen aan Suriname

De Amerikaanse ambassadeur in Suriname Karen Lynn Williams heeft officieel de donatie van Pfizer-vaccins uit de Verenigde Staten van Amerika (VS) overdragen aan Suriname. De symbolische overhandiging vond op zaterdag 21 augustus 2021 plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). BIBIS-minister Albert Ramdin en collegaminister Amar Ramadhin van Volksgezondheid hebben de vaccins in ontvangst genomen. De meer dan 140.000 doses zijn op vrijdag 20 augustus gearriveerd in Suriname.
Dr. Sprenger: “Communicatie COVID-vaccinatie moet meer geactiveerd worden in Suriname”

Dr. Sprenger: “Communicatie COVID-vaccinatie moet meer geactiveerd worden in Suriname”

De Nederlandse arts-microbioloog en epidemioloog Marc Sprenger, die momenteel als speciaal gezant in Suriname is om te adviseren over de acute coronazorg, heeft in een overleg met president Chandrikapersad Santokhi tussentijdse aanbevelingen gedaan met betrekking tot de Covid-19-vaccinatiecampagne en de organisatie rond Covid-19 in Suriname. Het overleg is op zaterdag 14 augustus 2021 geweest op het Kabinet van de President in bijzijn van de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, de directeur van Volksgezondheid Rakesh Gajadhar Sukul en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).
RGD-wachtdienstregeling: zaterdag 14 augustus tot en met maandag 16 augustus 2021

RGD-wachtdienstregeling: zaterdag 14 augustus tot en met maandag 16 augustus 2021

STICHTING REGIONALE GEZONDHEIDSDIENST WACHTDIENST REGELING VOOR HUISARTSEN Datum: zaterdag 14 tot maandag 16 augustus 2021
Verspreiding Delta variant in Suriname

Verspreiding Delta variant in Suriname

Hierbij deelt het Ministerie van Volksgezondheid mee dat vanuit de surveillance ten aanzien van de COVID-19 varianten, er vastgesteld is dat er momenteel een verspreiding van de Delta variant van het COVID-19 virus plaatsvindt binnen de gemeenschap. Er zijn in de afgelopen twee weken vier gevallen vastgesteld, waarvan bij twee niet duidelijk is waar deze het virus hebben opgelopen.
COVID-19-maatregelen maandag 9 augustus 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021

COVID-19-maatregelen maandag 9 augustus 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021

In essentie zijn de volgende punten aangepast; 1. De grens met Brazilië: outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer toegestaan. Dit steeds onder specifieke condities. 2. De aangekondigde maatregelen gelden voor 3 weken. Van maandag 9 augustus 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021 gelden de volgende maatregelen:
BOG ontvangt schenking van stichting SEMiF

BOG ontvangt schenking van stichting SEMiF

De Stichting Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMiF) heeft op maandag 2 augustus 2021 een schenking gedaan aan het BOG. De schenking heeft een waarde van SRD110.000,- en bestond uit vier laptops, PPE-spullen, printpapier, schrijfgerei, ontsmettingsalcohol, verlengsnoeren en kabels. De schenking is gedaan om het werk van de Covid-19-afdelingen, die zijn getroffen door de brand van 30 juni 2021 bij het BOG, te kunnen blijven garanderen.
Ongelukkig verloop van gebeurtenissen bij benoeming BGVS-directie

Ongelukkig verloop van gebeurtenissen bij benoeming BGVS-directie

De president-commissaris, Wilfred Balraadjsing, van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname zegt dat er sprake is van een ongelukkig verloop van gebeurtenissen in de kwestie van de installatie van Maaltie Sardjoe als directeur van de organisatie. Dat er bij de installatie sprake is geweest van valsheid in geschrifte wordt ook door hem ontkracht. Hij zegt dat is gebleken dat de eerste aanstelling van mevrouw Sardjoe niet volgens het oprichtingsdecreet van BGVS was geschied. “Dat is intussen gecorrigeerd.”

Nieuwe directeur bij Bedrijfsgeneesmiddelen Voorzieningen Suriname

Het Bedrijfsgeneesmiddelen Voorzieningen Suriname (BGVS) heeft een nieuwe directeur. Sinds maandag 26 juli 2021 is mw. drs. Maaltie Sardjoe belast met de waarneming als directeur van het BGVS. Zij neemt het roer over van Ryan de Gama. Het BGVS verkeert in grote problemen, waarbij er een groot financieel tekort is ontstaan als gevolg van het niet naleven van gemaakte afspraken door het ministerie van Financiën in november 2019.
FCTC 2030-project moet tabaksbestrijding in Suriname vergroten

FCTC 2030-project moet tabaksbestrijding in Suriname vergroten

Een nieuw tabaksbestrijdingsproject – FCTC 2030 – heeft tot doel de implementatie in Suriname van ‘s werelds eerste gezondheidsverdrag te versterken. Tabak gerelateerde ziekten zoals hart- en vaatziekten, kankers (long, hoofd-hals), nierziekten kosten de Surinaamse economie SRD 508 miljoen per jaar, wat overeenkomt met 1,7% van het BBP in 2019. Per jaar sterven meer dan 500 Surinamers aan deze ziekten.
Rear Admiraal VS brengt werkbezoek aan minister Ramadhin

Rear Admiraal VS brengt werkbezoek aan minister Ramadhin

De Rear Admiraal van de Verenigde Staten (VS), Yvette Davids heeft recentelijk een werkbezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid. Dit bezoek stond in het teken van de schenking van een veldhospitaal aan het ministerie. Deze plechtigheid vond plaats op donderdag 22 juli in aanwezigheid van de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, de onderdirecteur Administratieve Diensten, Tania Sanrochman-Kioe A Sen MPA en Volksgezondheiddirecteur Rakesh Gajadhar Sukul.