Home

Voor meer info gaat u naar: www.laatjevaccineren.sr

 

 
NIEUWSBERICHTEN
Training activiteitenbegeleiding succesvol afgerond

Training activiteitenbegeleiding succesvol afgerond

In het kader van het lange samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) en Arkin Nederland zijn er diverse activiteiten ontplooid, waaronder onderzoek, deskundigheidsbevordering en opleiding.
Geen voorraad pentavalent vaccin

Geen voorraad pentavalent vaccin

Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt hierbij dat het pentavalent vaccin niet in voorraad is. Sinds maart 2019 is er een landelijk schaarste aan dit vaccin. Als gevolg hiervan blijkt dat enkele vaccinatiepartners het Inactief Polio Vaccin/ Oraal Polio Vaccin (IPV/OPV), dat in combinatie wordt gegeven met pentavalent, niet kunnen toe dienen.
Nieuwe geneeskundige commissie geïnstalleerd

Nieuwe geneeskundige commissie geïnstalleerd

De nieuwe Geneeskundige Commissie is geïnstalleerd. De minister van Volksgezondheid Antoine Elias heeft de commissie voor een zittingsperiode van een jaar benoemd.
Installatie waarnemend Verpleegkundig Directeur PCS

Installatie waarnemend Verpleegkundig Directeur PCS

Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) heeft formeel een nieuwe waarnemend verpleegkundig directeur, in de persoon van zuster Mahilia Brewster. De nieuwbakken waarnemend directeur is per 01 juni 2019 geïnstalleerd en op vrijdag 07 juni 2019 heeft de formele installatie plaatsgevonden, in de Conference room van PCS.
BOG organiseert informatieve dag op scholen i.v.m. World Food Safety Day

BOG organiseert informatieve dag op scholen i.v.m. World Food Safety Day

Op vrijdag 7 juni 2019, is het Wereld Voedselveiligheidsdag. In het kader hiervan heeft het Bureau Openbare Gezondheidszorg (B.O.G.) van het ministerie van Volksgezondheid, in samenwerking met de Pan American Health Organization (P.A.H.O.) een informatieve dag georganiseerd voor de jongeren op diverse scholen. Het thema van Wereld Voedselveiligheidsdag voor het jaar 2019 luidt: ‘Food safety, everyone’s Bussiness.’
Influenza

Influenza

Verschillende influenza pandemieën beïnvloedden de wereldbevolking in de loop van de 20ste en vroege 21ste eeuw en de dreiging van de volgende pandemie dreigt...
Anti-tabak bord onthuld in Nickerie

Anti-tabak bord onthuld in Nickerie

In verband met Wereld Anti-Tabak dag, welke jaarlijks op 31 mei wordt herdacht, is er op het terrein van het Mungra Medisch Centrum (M.M.C.), in het district Nickerie een bord onthuld. Tevens is de nieuwe slogan bekend gemaakt, welke als volgt luid: “No mek’ smoko, tap’ yu bro”. De boodschap van alle sprekers was helder en duidelijk: “Stop met roken, roken is schadelijk voor de gezondheid.”
Suriname neemt deel aan WHA-2019

Suriname neemt deel aan WHA-2019

Het besluitvormingsorgaan van de World Health Organization (WHO) houdt jaarlijkse een Wereld Health Assembly (WHA) in Genève, Zwitserland. Deze meeting wordt bezocht door vertegenwoordigers van de verschillende WHO-lidstaten. Het doel van deze meeting is, dat het beleid van de organisatie wordt bepaald , het toezicht op het financieel beleid en de herziening, alsook het goedkeuren van voorgestelde programmabegroting. Dit jaar wordt het gehouden van 20 tot 28 Mei 2019.
EFS College COVAB: succesvolle hercertificering ISO 9001:2015

EFS College COVAB: succesvolle hercertificering ISO 9001:2015

Het certificaat volgens de ISO 9001:2015 norm van het Elsje Finck Sanichar (EFS) College COVAB is verlengd. Op 15 mei 2019, is hier middels officiële berichtgeving van het certificeringsbedrijf KIWA Nederland, melding van gemaakt. Het behoud van de ISO 9001:2015 certificaat, betekent dat de kwaliteit van de dienstverlening van het EFS College gewaarborgd is.
Commissie Multidisciplinair Overleg (MDO) geïnstalleerd

Commissie Multidisciplinair Overleg (MDO) geïnstalleerd

De commissie Multidisciplinair Overleg (MDO) is vanaf vandaag een feit. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft deze commissie geïnstalleerd voor een periode van 3 jaar. Om het toenemend kankerprobleem welke een diepgaande impact op de samenleving heeft, maar ook de zorg voor patiënten met kanker te verbeteren, is de commissie op woensdag 22 mei geïnstalleerd.
SoZaVo vergroot distributie medische kaarten

SoZaVo vergroot distributie medische kaarten

De ministers André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Antoine Elias van Volksgezondheid hebben het besluit genomen dat alle medische verzekeringspasjes, de zogenaamde BZV-kaarten (Basis Zorg Verzekeringskaarten) uitsluitend door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) worden verstrekt. Dit, om niet alleen de distributie verder te vergroten en te optimaliseren, maar ook om te garanderen dat eveneens de bewoners in het binnenland niet worden overgeslagen.
Overhandiging boek SamenZwanger

Overhandiging boek SamenZwanger

De projectmanager van Perisur (Perinatale Interventies Suriname) Ashna Hindori, heeft het boek SamenZwanger, bestemd voor zwangere vrouwen overhandigd aan de minister van Volksgezondheid.
6000 naalden gedoneerd aan ministerie van Volksgezondheid

6000 naalden gedoneerd aan ministerie van Volksgezondheid

Minister Antoine Elias van het ministerie van Volksgezondheid mocht een partij van 6000 stuks naalden, welke gebruikt worden bij het toedienen van vaccins, in ontvangst nemen uit handen van zijn collega Gillmore Hoefdraad van het ministerie van Financiën.
Know your numbers

Know your numbers

In de hall van het ministerie van Volksgezondheid werd op 17 mei Wereld Hypertensie dag, aan het personeel, de directie, staf en de minister van Volksgezondheid de gelegenheid geboden hun bloeddruk te meten. De metingen werden gedaan door een team van Intermed Caribe, die onderdeel is van de Intermed Group.
Dag van de verpleging

Dag van de verpleging

In verband met de dag van de Verpleging op zondag 12 mei, heeft minister Antoine Elias van Volksgezondheid, de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen (IVV) in de bloemetjes gezet.