Home

Voor meer info gaat u naar: www.laatjevaccineren.sr

 

 
NIEUWSBERICHTEN
Regering zet helikopter in voor ontwikkeling binnenland

Regering zet helikopter in voor ontwikkeling binnenland

De regering heeft speciaal voor activiteiten ter ontwikkeling van het binnenland een Russische helikopter ingezet. Verschillende overheidsinstanties, alsook particulieren die activiteiten uitvoeren ter ontwikkeling van het binnenland zullen in de gelegenheid worden gesteld om materiaal naar de afgelegen gebieden te laten vervoeren. Het ministerie van Volksgezondheid is in de gelegenheid om als eerste gebruik te maken van deze voorziening.
Tussenpersoonsvergunning een vereiste voor horecamanagers

Tussenpersoonsvergunning een vereiste voor horecamanagers

ijdens de inspectiewerkzaamheden bij de horeca door de bestuursdienst (BD) Paramaribo-Zuidwest, komt nog vaak voor dat managers, chefs of supervisors geen tussenpersoons- of bijstandsvergunning hebben. Een vergunning voor eet- en drinkgelegenheden is verbonden aan één persoon gebonden aan een adres. De vergunninghouder dient ter plekke te zijn tijdens de controle door de BD. Indien die niet ter plekke is, is degene die een tussenpersoonsvergunning heeft, de bevoegde persoon met wie de BD zaken kan bespreken.
Installatie commissie Maternal Health and Mortality Reduction Steering

Installatie commissie Maternal Health and Mortality Reduction Steering

Door de diverse complicaties op het gebied van moedergezondheidszorg, voornamelijk een hoog percentage aan moedersterfte evenals de doodgeboorte- en pasgeboren sterfte, is de commissie Maternal Health and Mortality Reduction Steering in het leven geroepen. Het voornaamste doel van deze commissie is het zorgdragen voor kwaliteitsverbetering van de moedergezondheidszorg. Deze installatie vond plaats op dinsdag 11 februari op het ministerie van Volksgezondheid, door de minister Antoine Elias.
Wanica Ziekenhuis bewijs van hechtere relatie Suriname-China

Wanica Ziekenhuis bewijs van hechtere relatie Suriname-China

Het Regionaal Streekziekenhuis Wanica (RSW) is het bewijs van een steeds hechter wordende relatie tussen de Republiek Suriname en de Volksrepubliek China. Het ziekenhuis te Vredenburg Serie B werd op vrijdag 7 februari technisch opgeleverd en aan het ministerie van Volksgezondheid overgedragen. Zowel vicepresident Ashwin Adhin, minister Antoine Elias van Volksgezondheid als de Chinese ambassadeur Liu Quan benadrukte bij deze gelegenheid de relatie tussen de twee landen.
Staatsziekenfonds en St. Vincentius Ziekenhuis verkennen mogelijkheid voor opzetten HAP

Staatsziekenfonds en St. Vincentius Ziekenhuis verkennen mogelijkheid voor opzetten HAP

De directies van het Staatsziekenfonds, NV Medhulp en het Sint Vincentius Ziekenhuis hebben op 10 februari overleg gevoerd, om de haalbaarheid van het opzetten van een Huisartsenpost (HAP) op de locatie van de Spoedpost van het ziekenhuis, te verkennen. De Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) voert actief het beleid van de regering uit om de zorg dichter bij de burgers te brengen. Het is vaker aangegeven door patiënten dat buiten de reguliere politijden van de huisartsen, er nauwelijks acute huisartsenzorg beschikbaar is. Patiënten die in de avonduren of in het weekend acuut een huisarts nodig hebben zijn veelal aangewezen op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), die daardoor overbelast raakt met de vele huisartsengevallen
Lachgas verboden voor recreatieve doeleinden

Lachgas verboden voor recreatieve doeleinden

Ter bescherming van de volksgezondheid in ons geliefd land Suriname heeft de minister van het Ministerie van Volksgezondheid, Antoine Elias na overleg met de Minister van Handel, Industrie en Toerisme Stephen Tsang besloten per ministeriele beschikking van 10 januari 2020 no. 131, het gebruik van lachgas (N2O) te verbieden voor recreatieve doeleinden.
Derde verbrandingsoven in Brokopondo

Derde verbrandingsoven in Brokopondo

De derde verbrandingsoven in Brokopondo is in gebruik genomen. Dit gebeurde op woensdag 5 januari en wel in het ressort Klaaskreek. Aanwezig waren de ministers Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO), parlementariër Wendel Asadang en de districtscommissaris van Brokopondo, Frederik Finisie, alsook de kapitein van het dorp. Tijdens de opening zijn verschillende toespraken gehouden door de verschillende vertegenwoordigers. Hierbij werd het belang van het zorgvuldig en verantwoord omgaan met de verbrandingsoven benadrukt, zodat dit project duurzaam voor Suriname mag zijn. Hierna werden de naamborden van
Volksgezondheid volgt ontwikkelingen Novel Coronavirus op de voet

Volksgezondheid volgt ontwikkelingen Novel Coronavirus op de voet

Het Ministerie van Volksgezondheid maakt bekend dat de ontwikkelingen rondom het Novel Coronavirus (2019-nCoV) nauwgezet worden gevolgd. In dit verband werkt het Ministerie met alle relevante, nationale en internationale stakeholders, teneinde een bijdrage te kunnen leveren om het virus buiten Suriname te houden. Tegelijkertijd worden met vereende krachten inspanningen gepleegd om mogelijke gevallen te kunnen identificeren, isoleren en aan te pakken. Ook worden de initiatieven ondernomen door Suriname Chinese United Association (SCUA) toegejuicht.
Gow2 doneert brandstof aan BOG

Gow2 doneert brandstof aan BOG

Het Buro voor Openbare Gezondheidszorg heeft voor haar dengeubestrijdings activiteiten SRD 45.000 aan brandstof gedoneerd gekregen van Gow2 Energie Suriname NV. De brandstof zal voor de bespuitingsactiviteiten binnen paramaribo gebruikt worden volgens Directeur Minouche Bromet, die Gow2 heel erkentelijk is voor hun reactie op hun verzoek , een bijdrage te leveren aan de dengue bespuitingsactiviteiten.

Minister Elias bezoekt natuurkenner Frits van Troon te Tonka eiland

Tezamen met een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid bracht minister Elias een bezoek aan Tonka eiland. Het initiatief om een bezoek aan dit eiland te brengen is in het kader van de traditionele geneeswijze, nadat de minister in kennis was gesteld van de waarde van natuurkennis waarover de heer van Troon beschikt. Dit bezoek vond plaats op zondag 2 februari 2020.
Ouders geïnformeerd over status Surinaamse studenten in China

Ouders geïnformeerd over status Surinaamse studenten in China

De ouders en of verzorgers van de Surinaamse studenten die in China vertoeven, werden uitgebreid geïnformeerd over de situatie in China met betrekking tot de uitbraak van het Coronavirus. Minister Andre Misiekaba ad interim van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur voerde het gesprek samen met de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle en die van Volksgezondheid, Antoine Elias.
Huidige wetgeving aanpassen voor traditionele medische industrie

Huidige wetgeving aanpassen voor traditionele medische industrie

Om de in Suriname te ontwikkelen Traditionele Medische Systemen Industrie tot volle wasdom te brengen, zal de huidige wetgeving moeten worden aangepast en verruimd. Tegelijkertijd zal ook alles aangaande intellectueel eigendom keurig worden geregeld. Om de geloofwaardigheid van de kennis en vaardigheden van beoefenaren van traditionele medische systemen te garanderen, is volgens vice-president Ashwin Adhin een regeling voor vrijwillige certificering van deze beoefenaars noodzakelijk. In aanwezigheid van de vp vond op donderdag 23 januari de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen Suriname en India plaats voor het ontwikkelen van een Traditonele Medische Systemen Industrie in ons land.
Volksgezondheid ontkracht beweringen over coronavirus in Suriname

Volksgezondheid ontkracht beweringen over coronavirus in Suriname

Naar aanleiding van geruchten als zouden drie personen, die besmet zijn met het coronavirus door de ambulance aan de Gompertstraat zijn opgehaald, heeft Cleopatra Jessurun, waarnemend directeur van het ministerie van Volksgezondheid, wederom benadrukt dat deze beweringen niet op waarheid berusten. In een statement tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII) zegt de functionaris: ‘Tot op vandaag zijn er geen bevestigde, verdachte of vermoedelijke gevallen vermeld gekregen, bij het ministerie van Volksgezondheid noch bij het BOG’.

Epidemiologische update Nieuw coronavirus

Naar aanleiding van het uitgebroken Corona Virus in de provincie Wuhan, China, heeft het WHO het volgende doen toekomen.
Volksgezondheid doet beroep op zorginstellingen en samenleving over Coronavirus

Volksgezondheid doet beroep op zorginstellingen en samenleving over Coronavirus

De World Health Organization (WHO) heeft donderdag 30 januari het Coronavirus officieel als een Public Health Emergency of International concern uitgeroepen. Tot nu toe zijn er nog geen officiële meldingen in Suriname van besmettingen van het Coronavirus bevestigd, maar het is aan de zorginstellingen en de burgerij om alert te blijven.