Home

Voor meer info gaat u naar: www.laatjevaccineren.sr

 

 
NIEUWSBERICHTEN
Alertheid COVID-19 bij Surinamers neemt af

Alertheid COVID-19 bij Surinamers neemt af

De alertheid binnen de Surinaamse samenleving ten aanzien van het COVID-19 virus is aan het afnemen. Directeur Cleopatra Jessurun, van Volksgezondheid, maakt zich ernstig zorgen om deze ontwikkeling. Zij benadrukt dat het verdere verloop van de situatie sterk afhangt van de mate waarin de orde en veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.
Internationale Dag van Verloskundigen: vieren, demonstreren, mobiliseren en verenigen

Internationale Dag van Verloskundigen: vieren, demonstreren, mobiliseren en verenigen

De Internationale Dag van de Verloskundige wordt vandaag, 5 mei, wereldwijd herdacht. Het thema voor dit jaar is: Verloskundigen met vrouwen: vieren, demonstreren, mobiliseren en verenigen. Verloskundigen werken iedere dag met vrouwen. Hierdoor ontstaat er een unieke kans om elkaar te leren kennen en een relatie op te bouwen. Op deze manier worden verloskundigen een vertrouwd onderdeel van families en gemeenschappen.
COVID-19 Crisis Managementteam zet alle zeilen bij in repatriëring

COVID-19 Crisis Managementteam zet alle zeilen bij in repatriëring

Het terughalen van ingezetenen naar Suriname, gaat onverkort door met in achtneming van de internationaal geldende COVID-19 veiligheidsregels. Het COVID-19 Crisis Managementteam wordt dagelijks overladen met mails, apps en telefoontjes van gestrande ingezetenen in het buitenland. “Wij doen er vanuit het COVID-19 Crisis Managementteam alles aan om onze Sranan mangs zo gauw als mogelijk terug te halen naar huis. Als het aan ons ligt, liever gisteren dan vandaag”, zegt luitenant-kolonel Danielle Veira van het Managementteam zichtbaar aangeslagen door de vele noodkreten.
Republic bank doneert USD 100.000 aan Volksgezondheid

Republic bank doneert USD 100.000 aan Volksgezondheid

In het kader van het indammen van de COVID-19 pandemie in Suriname, heeft de Republic Bank diverse persoonlijke beschermingsmiddelen en testmiddelen aan het ministerie van Volksgezondheid gedoneerd. De middelen zijn bestemd voor het Centraal Laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en zijn ingekocht door het bedrijf Intermed. De totale waarde van de middelen bedraagt USD 100.000.
Suriname vrij van COVID-19 positieven; Grenssituatie vereist alertheid

Suriname vrij van COVID-19 positieven; Grenssituatie vereist alertheid

De laatste COVID-19 geinfecteerde is bij haar laatste twee testen negatief getest. Deze geinfecteerde is met het resultaat, dat op 02 mei 2020 binnen was, genezen verklaard en mocht dus naar huis. Dit betekent dat ons land momenteel geen COVID-19 positieve gevallen meer kent. De monitoring van dit laatste geval stopt echter niet, de infectioloog zal over een week het laatste onderzoek verrichten.
Samenleving moet verantwoordelijkheid nemen in strijd tegen COVID-19

Samenleving moet verantwoordelijkheid nemen in strijd tegen COVID-19

De samenleving moet haar verantwoordelijkheid nemen wanneer het gaat om de strijd tegen COVID-19. Deze verantwoordelijkheid houdt in dat men in quarantaine gaat wanneer men Suriname binnenkomt; personen die ons land illegaal zijn binnengekomen moeten zich aangeven bij de autoriteiten en mensen die op de hoogte zijn van transporten en huisvesting van illegalen moeten deze informatie doorspelen aan de verantwoordelijke instanties. Luitenant-kolonel Danielle Veira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) roept op donderdag 30 april 2020 in een praatprogramma de samenleving op een bijdrage te leveren: “Als je weet dat mensen illegaal naar Suriname komen, geef het door.” Overste Veira is overigens ingenomen met de response uit de samenleving tot nog toe. “We krijgen heel wat informatie, telefoontjes, apps van mensen”, zegt ze.
Omgaan met stress door het coronavirus (COVID-19)

Omgaan met stress door het coronavirus (COVID-19)

Al enkele maanden houdt het nieuwe coronavirus (COVID-19) de wereld in haar ban. Het is een virus van de familie Coronaviridae en veroorzaakt voornamelijk infecties van de bovenste en onderste luchtwegen. Dit virus is de oorzaak van de pandemie vanaf het einde van het jaar 2019, waarbij inmiddels meer dan 3 miljoen mensen wereldwijd zijn besmet met het virus. Sinds de tweede helft van maart 2020 is ook in ons land het eerste geval van dit virus positief getest. Daarna is er nog een negental mensen die ziek zijn geworden, waarbij helaas een persoon aan het virus is overleden.
Nog steeds dreiging Coronavirus voor Suriname

Nog steeds dreiging Coronavirus voor Suriname

Dat Suriname al bijna een maand geen nieuwe COVID-19 besmette gevallen kent, wil volgens infectioloog, dokter Stephen Vreden, nog niet zeggen dat wij er helemaal zijn. Hij wijst op de recente, bijgekomen 12 besmette gevallen in Grand Santi, een dorpje in Frans-Guyana, maar dichtbij de grens met Suriname. Omdat het zo dichtbij van ons land is, is deze situatie verontrustend en een uitdaging voor Suriname.
Algemeen Kabinet van de PresidentNationaal Informatie InstituutVolksgezondheid PAHO-directeur roept op tot voortzetting immunisatie

AlgemeenKabinet van de PresidentNationaal Informatie InstituutVolksgezondheid PAHO-directeur roept op tot voortzetting immunisatie

De directeur van de Pan American Health Organization (PAHO), Carissa F. Etienne, drong er tijdens haar wekelijkse persconferentie op 28 april 2020 op aan, dat vaccinatieprogramma’s moeten worden voortgezet tijdens de COVID-19-pandemie. “Als we achterblijven met routinematige immunisaties, met name voor kinderen, riskeren we uitbraken, waardoor ziekenhuizen en klinieken naast COVID-19 overweldigd worden met ziekten die kunnen worden voorkomen”, aldus dokter Etienne.
Epidemiologische crisiscommissie geïnstalleerd

Epidemiologische crisiscommissie geïnstalleerd

e Epidemiologische crisiscommissie is geïnstalleerd. Deze commissie is onderdeel van het COVID-19 Crisis Managementteam en heeft een zittingsperiode van drie maanden. De plechtigheid vond plaatst op 28 april op het ministerie van Volksgezondheid en werk gedaan door minister Antoine Elias.
Vaccinatieweek in de Amerika’s in het tijdperk van COVID-19

Vaccinatieweek in de Amerika’s in het tijdperk van COVID-19

Alle landen van de Amerika’s, inclusief Suriname, vieren van 25 april tot en met 2 mei 2020 voor de 18e keer de Vaccinatieweek in de Amerika’s (VWA), met als slogan ‘Liefdegeven. Vertrouwen. Beschermen. #GetVax” Deze krachtige oproep tot actie is bedoeld om iedereen te herinneren aan het belang van vaccinatie van onze kinderen, onszelf en onze gemeenschappen en te vertrouwen op het vermogen van vaccins om levens te redden en levens te beschermen tegen verschillende ziekten.
Tweede informatiebijeenkomst vertegenwoordigers diplomatieke missies en Internationale Organisaties

Tweede informatiebijeenkomst vertegenwoordigers diplomatieke missies en Internationale Organisaties

e regering heeft vanaf juni 2019 demarches ondernomen on internationale waarnemers uit te nodigen voor de algemene, vrije en geheime verkiezingen, die op maandag 25 mei 2020 zullen worden gehouden. Tegen deze achtergrond heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken op woensdag 22 februari 2020, een tweede bijeenkomst gehouden voor de hoofden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen en van internationale organisaties, geaccrediteerd bij de Republiek Suriname.
Partiële lockdown opnieuw verlengd; overbruggingspakket komende week

Partiële lockdown opnieuw verlengd; overbruggingspakket komende week

De huidige partiële lockdown maatregelen in verband de COVID-19 crisis worden met opnieuw twee weken verlengd. Zo maakt president Desiré Bouterse bekend in een televisietoespraak op vrijdag 24 april 2020. Dit besluit heeft vooral te maken met de situatie in de grensgebieden. “Hoewel we overwegend in de kustvlakte het virus goed beheersen, is er, aldus het staatshoofd, nog steeds een verhoogde dreiging door de recent gerezen situatie aan onze grenzen, zowel oost, west als in het zuiden. Hij geeft aan dat de publieke gezondheidsmaatregelen van kracht blijven. De grenzen blijven gesloten terwijl de controle verder wordt opgevoerd. Het betreft de tweede verlenging van de partiële lockdown die voor de eerste keer op zondag 29 maart inging, waarna de president op vrijdag 10 april de eerste verlenging van twee weken aankondigde.
Plannen repatriatievluchten vereist goede afweging

Plannen repatriatievluchten vereist goede afweging

Het uitvoeren van een repatriatievlucht gebeurt niet zomaar. Zo’n operatie vereist een goede afweging van zaken zoals dat tot nu toe het geval is geweest. Op maandag 20 april 2020 zijn de eerste 232 repatrianten die in Nederland gestrand waren met een door SLM uitgevoerde repatraitievlucht in Suriname aangekomen. Kolonel Jerry Slijngard van het Nationaal COVID-19 Managementteam tevens coördinator Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) zegt dat alle zaken in place moeten zijn alvorens het besluit wordt genomen om een repatriatievlucht uit te voeren.
Eerste repatriatievlucht vlot afgehandeld

Eerste repatriatievlucht vlot afgehandeld

De eerste repatriatievlucht uit Nederland is vlot afgehandeld. Vanuit Nederland heeft de organisatie die in Suriname belast was met het terughalen van de gestrande ingezetenen positieve reacties ontvangen. Kolonel Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) toont zich ingenomen hiermee. In totaal zaten er 235 mensen op de vlucht waarvan 232 repatrianten en drie artsen, waarvan twee terugvlogen naar Nederland. Het ging in eerste instantie om 200 personen, maar dit aantal groeide uiteindelijk uit tot 235.