Home

Voor meer info gaat u naar: www.laatjevaccineren.sr

 

 
NIEUWSBERICHTEN
Thuisquarantaine alleen toegestaan met bewaking

Thuisquarantaine alleen toegestaan met bewaking

De Surinaamse regering heeft sinds vorige week laten doorschemeren huiverig te zijn voor personenverkeer vanuit Nederland. Dit vanwege de drastische toename van het aantal COVID-19 besmettingen in Nederland, met name in gebieden waar veel personen van Surinaamse afkomst wonen. “Vandaar dat wij voorwaarden hebben gesteld voor de komst naar Suriname. We hebben geen vluchten verboden, omdat het praktisch onmogelijk is te doen met Nederland. Iedereen kan in de omstandigheid komen te verkeren waar die dringend moet afreizen. Ook naar de rest van de wereld, maar de grootste groep Surinamers heeft familie- of zakelijke belangen in Nederland.” Dit zei minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, op 6 oktober 2020 tijdens de COVID-19 persconferentie.
Medische Zending en Malaria Programma houden krutu in Pelele Tepoe

Medische Zending en Malaria Programma houden krutu in Pelele Tepoe

Het aantal malariagevallen in het dorp Pelele Tepoe vertoont vanaf september 2020 een forse stijging in vergelijking met de andere maanden in 2020. In het kader hiervan heeft de Medische Zending (MZ) in samenwerking met het Malaria Programma van het Ministerie van Volksgezondheid een spoed krutu georganiseerd. De krutu werd gehouden op vrijdag 2 oktober met ondersteuning van de Pan American Health Organization (PAHO) in het dorp Pelele Tepoe, met de dorpskapitein, basja’s en de rangers van ACT.
Bureau Dak- en Thuislozen op bezoek bij minister Ramadhin

Bureau Dak- en Thuislozen op bezoek bij minister Ramadhin

De bond van het Bureau Dak- en Thuislozen (BDT) heeft een spoedoverleg gepleegd met de minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Dit naar aanleiding van een actueel vraagstuk dat zich afspeelt bij het BDT. Dit overleg vond plaats op dinsdag 6 oktober 2020 op het ministerie van Volksgezondheid in aanwezigheid van Murwin Leeflang als adviseur.
Amar Randjitsing nieuwe directeur SZF

Amar Randjitsing nieuwe directeur SZF

Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft een nieuwe algemeen directeur in de persoon van drs. Amar Randjitsing. De installatie van Randjitsing werd gedaan door de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, op het SZF-kantoor en wel op maandag 5 oktober 2020.
Nickerie heeft ambulanceboot

Nickerie heeft ambulanceboot

Het rijstdistrict Nickerie heeft een ambulanceboot ontvangen uit handen van president Chandrikapersad Santokhi. De overdracht vond plaats op zondag 4 oktober 2020 in aanwezigheid van enkele ministers en het stichtingsbestuur van Mungra Medisch Centrum.
Quick Response Team COVID-19 via 105 te bereiken

Quick Response Team COVID-19 via 105 te bereiken

Het door de overheid in het leven geroepen Quick Respons Team COVID-19 is via het verkort nummer 105 te bereiken voor de gemeenschap. Dit team zal erop moeten toezien dat de COVID-19 maatregelen door de samenleving worden nageleefd. Het QRT COVID-19 is ondergebracht op het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost. Bij de ingebruikname van de kantoorruimte werd op maandag 5 oktober 2020 meteen ook het 105 nummer voor geopend verklaard door minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie.
Vluchten uit Nederland volgens gewijzigd beleid

Vluchten uit Nederland volgens gewijzigd beleid

De vluchten vanuit Nederland naar Suriname zullen volgens een gewijzigd beleid plaatsvinden. Dit deelden de minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toeristen (TCT) en Amar Ramadhin van Volksgezondheid mee op een persconferentie, gehouden op 1 oktober 2020. Het besluit om de vluchten aan te passen is genomen naar aanleiding van de explosieve toename van COVID-19 gevallen in Nederland.
Minister Ramadhin roept gemeenschap op alert te blijven

Minister Ramadhin roept gemeenschap op alert te blijven

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid doet een beroep op de gemeenschap alert te blijven en niet te verslappen. Uit observatie van de bewindsman blijkt dat burgers lijken te verslappen wat COVID-19 betreft. Op sommige openbare plekken doet men geen mond- en neusbedekking meer op en lijkt het erop alsof de regels minder in acht worden genomen.
01 oktober 2020: 125 jaar PCS, een kort overzicht

01 oktober 2020: 125 jaar PCS, een kort overzicht

De basis voor het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) werd gelegd in een verordening van 13 november 1891, waarin door gouverneur T.A.J. Asch van Wijck de goedkeuring van de Koloniale Staten werd gevraagd voor de aankoop van de plaats Wolffenbüttel met het doel om daarop een bewaarplaats voor krankzinnigen te bouwen. Nadat men in 1892 met de bouw van de nieuwe inrichting was begonnen, werden de eerste patiënten op 01 oktober 1895 overgebracht. De inrichting heette toen “Inrichting ter Verpleging van Krankzinnigen te Wolffenbüttel”.
Tien patiënten met chartervlucht naar Colombia

Tien patiënten met chartervlucht naar Colombia

Een groep van 10 patiënten en 8 begeleiders is op zondag 27 september richting Colombia vertrokken voor medische behandeling. De groep vertrok omstreeks 11:00 uur met een speciaal door de regering gecharterde air ambulance. De behandelingen die zij zullen ondergaan variëren van operaties voor aangeboren hartafwijkingen tot behandelingen aan diverse kankersoorten. Hoelang de mensen in Colombia zullen verblijven is afhankelijk van de behandeling en het verloop daarvan.
MMC heeft nieuw bestuur

MMC heeft nieuw bestuur

Het Mungra Medisch Centrum heeft een nieuw stichtingsbestuur, welke is geïnstalleerd door De Minister van Volksgezondheid, Drs. Amar Ramadhin. De installatie vond plaats op vrijdag 25 september 2020 in het Mungra Medisch Centrum te Nickerie.
Dalende COVID-19 trend; waarschuwing voor tweede golf

Dalende COVID-19 trend; waarschuwing voor tweede golf

Het aantal nieuwe besmettingsgevallen is de afgelopen week (14 – 21 september) sterk gedaald. Er is ook een dalende trend in opnamen op de isolatiefaciliteiten, ziekenhuis/ verpleegbedden en icu bedden; de bedbezetting is thans gemiddeld 25%. Dit is het resultaat van alle maatregelen die de afgelopen weken zijn afgekondigd. Vooral het strakkere toezicht op de handhaving heeft een positieve bijdrage geleverd aan de remming van de overdracht van corona virus in ons land. Maar ook mag gezegd worden dat de samenleving een wezenlijke bijdrage heeft geleverd om zich te houden aan de maatregelen. Het Ministerie van Volksgezondheid is tot nu toe tevreden met deze ontwikkeling.
Waarschuwing gebruik niet geregistreerde middeltjes tegen COVID-19

Waarschuwing gebruik niet geregistreerde middeltjes tegen COVID-19

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft recent advertenties en beeldmateriaal onder ogen gehad van verstrekkingen van COVID-19 middeltjes en andere middeltjes tegen allerhande ziekten en kwalen. Deze middeltjes worden aangeprezen door leken die zichzelf “dokter” noemen.
Tussentijdse evaluatie COVID-19 situatie toont wederom dalende trend besmettingen

Tussentijdse evaluatie COVID-19 situatie toont wederom dalende trend besmettingen

Uit de evaluatie van de regering met het Outbreak Managementteam is gebleken, dat het aantal COVID-19 besmette personen een dalende trend vertoond. Deze trend is een voortzetting van het beeld van de vorige weken. Het aantal genoteerde positief geteste burgers is op dagbasis gedaald naar 10-13%. Voorheen noteerde Suriname nog een positivity rate van rond de 40%. Dat is een goed beeld, zegt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname. De evaluatiemeeting is gehouden op zaterdag 19 september 2020.

Geen Covid-19 persconferentie deze week

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft deze week gemeend geen COVID-19 persconferentie te houden. Om de gemeenschap toch te voorzien van de nodige informatie, is een korte samenvatting gemaakt over de huidige Covid situatie in ons land.