NIEUWSBERICHTEN
Inkomende vluchten Cuba en Haïti stopgezet

Inkomende vluchten Cuba en Haïti stopgezet

De regering heeft ingaande woensdag 2 december alle inkomende vluchten vanuit Cuba en Haïti onmiddellijk stopgezet voor de maand december. Zo deelde minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid mee tijdens de regeringspersconferentie op donderdag 3 december 2020. Volgens de bewindsman is dit besluit genomen vanwege een dringende evaluatie van de betreffende passagiers uit deze landen.
Opzet vaccinatiecampagne moet eind december rond zijn

Opzet vaccinatiecampagne moet eind december rond zijn

Het ministerie van Volksgezondheid streeft ernaar de opzet van de COVID-19 vaccinatiecampagne eind december rond te hebben. Vanuit het departement zijn de voorbereidingen reeds gestart. Internationaal zijn diverse COVID-19-vaccins in het proces van goedkeuring. Het middel Pfizer is inmiddels door Groot-Brittannië goedgekeurd. Echter zijn er volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid wereldwijd nog veel meer instanties die goedkeuring moeten geven aan potentiële vaccins. Zo gaan de Noord-Amerikaanse Food and Drugs Administration (FDA) en de Europese Industrial Minerals Associations (IMA) mogelijk spoedig over tot de beoordeling van drie potentiële vaccins: Pfizer, Moderna en Oxford Astrazeneca.
Regering komt met officieel advies feestdagen

Regering komt met officieel advies feestdagen

De regering komt met betrekking tot de komende feestdagen nog met een officieel advies. Ten aanzien van de jaarafsluiting zal er eerst in regeringsverband gesproken worden. In elk geval zullen er vanuit de regering geen dispensaties of ontheffingen verleend worden voor spreading events. Het voorgaande gaf minister Amar Ramadin van Volksgezondheid te kennen tijdens de regeringspersconferentie op donderdag 3 december 2020.
PCS gehercertificeerd voor de komende 3 jaren

PCS gehercertificeerd voor de komende 3 jaren

“Het behalen van het Kiwa-certificaat is punt 1. Het behouden van dit certificaat is even belangrijk als het behalen ervan”, woorden van Algemeen Directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname, drs. Raj Jadnanansing, bij het in ontvangst nemen van het certificaat als onderdeel van het her-certificeringstraject dat het PCS succesvol heeft doorstaan. Voor Jadnanansing is het een enorme uitdaging geweest om gezien de huidige omstandigheden rondom de Covid-19 pandemie in de wereld en Suriname en beperkte financiële middelen, het kwaliteitsmanagementsysteem in stand te houden. Tóch is het gelukt om samen met de Kwaliteitsunit en overige medewerkers het auditproces succesvol te doorlopen, al dan niet met de nodige kritische begeleiding vanuit Kiwa.
Reactie ministerie Volksgezondheid over terugroeping metformine-tabletten

Reactie ministerie Volksgezondheid over terugroeping metformine-tabletten

Naar aanleiding van het bericht, waarin aangegeven is dat metformine 500mg tabletten gefabriceerd door bepaalde fabrikanten zijn teruggeroepen, verschaft het ministerie van Volksgezondheid de volgende informatie aan de samenleving:
Suriname ontvangt medische attributen van Nederland

Suriname ontvangt medische attributen van Nederland

De Nederlandse regering heeft aan Suriname een partij medische attributen overgedragen. Dit gebeurde op maandag 30 november in aanwezigheid van president Chandrikapersad Santokhi en Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. De overhandiging werd gedaan door de Tijdelijke Zaakgelastigde van Nederland, de heer Henk van der Zwan. President Santokhi toonde zijn erkentelijkheid en bracht dank uit aan Nederland voor de geste die past in het kader van de beheersing van de COVID 19 pandemie. Van Nederland zijn ondermeer 18 beademingsapparaten in ontvangst genomen en een grote partij aan beschermingsmiddelen.
BOG houdt drive- thru uitreiking

BOG houdt drive- thru uitreiking

Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden. Deze training georganiseerd door het ministerie, met name het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO), had niet alleen als doel het toereiken van basisvaardigheden voor hulpverleners bij het begeleiden van mensen tijdens de covid-19 periode, maar ook hoe zij voor zichzelf kunnen zorgen. Deze onlinetraining duurde twee weken. De uitreiking van de certificaten vond plaats op 01 december jongstleden op het complex van het BOG.
Wereld Aidsdag: Stop discriminatie

Wereld Aidsdag: Stop discriminatie

In het kader van Wereld Aidsdag op 1 december heeft de Communicatie Dienst Suriname (CDS) een bezoek gebracht aan het Diakonessenhuis. Op 1 december wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor HIV-AIDS bewustwording en bestrijding. De boodschap van Veronica Afroedoe, verpleegkundige counselor, van het Diakonessenhuis luidt op deze dag ‘Stop discriminatie van HIV-patiënten’.
Volksgezondheid overhandigt protocollen aan zorginstellingen

Volksgezondheid overhandigt protocollen aan zorginstellingen

In verband met het bestrijden van het covid-19 virus zijn er diverse protocollen voor instanties ontwikkeld. Deze protocollen dienen als leidraad bij het veilig openstellen en openhouden van diverse sectoren. De nationale Infectie Preventie Commissie kreeg de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, protocollen te ontwikkelen voor zorginstellingen. Op vrijdag 27 november werd de finale versie overhandigd aan vertegenwoordigers van diverse zorginstellingen. Deze plechtigheid vond plaats in de conference room van het ’s Lands Hospitaal.
Volksgezondheid organiseert voorlichtingscampagne in binnenstad

Volksgezondheid organiseert voorlichtingscampagne in binnenstad

In het kader van het bestrijden van de covid-19 pandemie in Suriname is het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO) een voorlichtingscampagne genaamd MoHanA gestart. De launch van deze campagne vond plaats via sociale media op 11 september jongstleden. MoHanA staat voor Mondkap op, Handen wassen en Afstand houden. Middels deze drie belangrijke preventiemaatregelen wenst het ministerie de samenleving ervan bewust te maken over hoe zij zich dienen te beschermen tegen het virus. Op 24 november jongstleden begaf een team van de voorlichtingsafdeling van het ministerie van Volksgezondheid zich in de binnenstad om de samenleving van informatie te voorzien.
Overhandiging voorraad Nederlandse medicijnen aan Volksgezondheid

Overhandiging voorraad Nederlandse medicijnen aan Volksgezondheid

Op dinsdag 24 november heeft de Minister van Volksgezondheid, Drs. Amar Ramadhin, een grote voorraad ongebruikte Nederlandse medicijnen in ontvangst genomen. De medicijnen, afkomstig van ziekenhuizen en zorginstellingen en inwoners uit de gemeente Breda (Nederland), zijn bestemd voor onze ziekenhuizen in Suriname, waaronder ook het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De medicijnen zijn ingezameld door Logistics Community Brabant (LCB) en het Rode Kruis Midden- en West-Brabant met als doel om medicijnverspilling tegen te gaan. LCB is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Tilburg, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences.
Nieuwe raad van commissarissen (RvC) bij BGVS

Nieuwe raad van commissarissen (RvC) bij BGVS

Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC). De installatie vond plaats op dinsdag 24 november ten kantore van de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin.
Minister Ramadhin werkt aan verbetering dienstverlening gezondheidssector

Minister Ramadhin werkt aan verbetering dienstverlening gezondheidssector

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid werkt aan het verbeteren van de dienstverlening van de gezondheidssector. Een van de belangrijke zaken daarbij is dat alle onderdelen van Volksgezondheid goed met elkaar moeten samenwerken. In De Nationale Assemblee is de bewindsman ingegaan op ondermeer de kwestie van de huisartsen spoedposten en de kwestie van de SZF-ligdagtarieven. Inrichting van huisarts spoedposten landelijk is volgens de minister ook een beleidsprioriteit.