Home

Voor meer info gaat u naar: www.laatjevaccineren.sr

 

 
NIEUWSBERICHTEN
BOG houdt drive- thru uitreiking

BOG houdt drive- thru uitreiking

Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden. Deze training georganiseerd door het ministerie, met name het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO), had niet alleen als doel het toereiken van basisvaardigheden voor hulpverleners bij het begeleiden van mensen tijdens de covid-19 periode, maar ook hoe zij voor zichzelf kunnen zorgen. Deze onlinetraining duurde twee weken. De uitreiking van de certificaten vond plaats op 01 december jongstleden op het complex van het BOG.
Wereld Aidsdag: Stop discriminatie

Wereld Aidsdag: Stop discriminatie

In het kader van Wereld Aidsdag op 1 december heeft de Communicatie Dienst Suriname (CDS) een bezoek gebracht aan het Diakonessenhuis. Op 1 december wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor HIV-AIDS bewustwording en bestrijding. De boodschap van Veronica Afroedoe, verpleegkundige counselor, van het Diakonessenhuis luidt op deze dag ‘Stop discriminatie van HIV-patiënten’.
Volksgezondheid overhandigt protocollen aan zorginstellingen

Volksgezondheid overhandigt protocollen aan zorginstellingen

In verband met het bestrijden van het covid-19 virus zijn er diverse protocollen voor instanties ontwikkeld. Deze protocollen dienen als leidraad bij het veilig openstellen en openhouden van diverse sectoren. De nationale Infectie Preventie Commissie kreeg de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, protocollen te ontwikkelen voor zorginstellingen. Op vrijdag 27 november werd de finale versie overhandigd aan vertegenwoordigers van diverse zorginstellingen. Deze plechtigheid vond plaats in de conference room van het ’s Lands Hospitaal.
Volksgezondheid organiseert voorlichtingscampagne in binnenstad

Volksgezondheid organiseert voorlichtingscampagne in binnenstad

In het kader van het bestrijden van de covid-19 pandemie in Suriname is het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO) een voorlichtingscampagne genaamd MoHanA gestart. De launch van deze campagne vond plaats via sociale media op 11 september jongstleden. MoHanA staat voor Mondkap op, Handen wassen en Afstand houden. Middels deze drie belangrijke preventiemaatregelen wenst het ministerie de samenleving ervan bewust te maken over hoe zij zich dienen te beschermen tegen het virus. Op 24 november jongstleden begaf een team van de voorlichtingsafdeling van het ministerie van Volksgezondheid zich in de binnenstad om de samenleving van informatie te voorzien.
Overhandiging voorraad Nederlandse medicijnen aan Volksgezondheid

Overhandiging voorraad Nederlandse medicijnen aan Volksgezondheid

Op dinsdag 24 november heeft de Minister van Volksgezondheid, Drs. Amar Ramadhin, een grote voorraad ongebruikte Nederlandse medicijnen in ontvangst genomen. De medicijnen, afkomstig van ziekenhuizen en zorginstellingen en inwoners uit de gemeente Breda (Nederland), zijn bestemd voor onze ziekenhuizen in Suriname, waaronder ook het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De medicijnen zijn ingezameld door Logistics Community Brabant (LCB) en het Rode Kruis Midden- en West-Brabant met als doel om medicijnverspilling tegen te gaan. LCB is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Tilburg, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences.
Nieuwe raad van commissarissen (RvC) bij BGVS

Nieuwe raad van commissarissen (RvC) bij BGVS

Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC). De installatie vond plaats op dinsdag 24 november ten kantore van de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin.
Minister Ramadhin werkt aan verbetering dienstverlening gezondheidssector

Minister Ramadhin werkt aan verbetering dienstverlening gezondheidssector

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid werkt aan het verbeteren van de dienstverlening van de gezondheidssector. Een van de belangrijke zaken daarbij is dat alle onderdelen van Volksgezondheid goed met elkaar moeten samenwerken. In De Nationale Assemblee is de bewindsman ingegaan op ondermeer de kwestie van de huisartsen spoedposten en de kwestie van de SZF-ligdagtarieven. Inrichting van huisarts spoedposten landelijk is volgens de minister ook een beleidsprioriteit.
14 November 2020, Wereld Diabetes Dag

14 November 2020, Wereld Diabetes Dag

Wereld Diabetes Dag (WDD), jaarlijks op 14 november, werd in 1991 in het leven geroepen door Internationale Diabetes Federatie en de Wereld Gezondheidsorganisatie als reactie op de groeiende bezorgdheid over de escalerende bedreiging voor de gezondheid als gevolg van diabetes. WDD is ‘s werelds grootste diabetesbewustmakingscampagne en heeft als doel om wereldwijd het belang van gecoördineerde maatregelen te promoten om diabetes als een kritisch wereldwijd gezondheidsprobleem aan te pakken.
Bij COVID-19 gerelateerde verschijnselen nog steeds swab test afnemen

Bij COVID-19 gerelateerde verschijnselen nog steeds swab test afnemen

Landelijk is het aantal nieuwe COVID-19 besmettingsgevallen de afgelopen weken verder gedaald. We kunnen nu spreken van sporadisch/cluster besmettingen en door PAHO/WHO is aanbevolen dat we nu terug naar code oranje of zelfs geel zijn.
PCS doorstaat kritische Kiwa hercertificeringsproces

PCS doorstaat kritische Kiwa hercertificeringsproces

Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) heeft van 02 tot en met 11 november 2020 haar jaarlijkse Kiwa-audit zonder kritische tekortkomingen doorlopen door de creativiteit en flexibiliteit van zowel de directie, management en overige personeelsleden. Vanwege de heersende Covid-19 pandemie in de wereld is de auditplanning in twee fasen uitgevoerd, te weten in de maanden mei (fase 1) en november (fase 2).
Update Outbreak Management Team 10 november 2020

Update Outbreak Management Team 10 november 2020

Landelijk is het aantal nieuwe COVID-19 besmettingsgevallen de afgelopen weken verder gedaald. We kunnen nu spreken van sporadisch/cluster besmettingen en door PAHO/WHO is aanbevolen dat we nu terug naar code oranje of zelfs geel zijn. We moeten echter alert blijven aangezien meer dan 90% van onze bevolking nog geen immuniteit heeft tegen het coronavirus. Met andere woorden: een grote uitbraak zoals in Europa gaande is, kan Suriname overkomen als de bevolking de maatregelen niet meer naleeft.
PAHO/WHO ondersteunen Volksgezondheid met testkits

PAHO/WHO ondersteunen Volksgezondheid met testkits 17 hours ago Volksgezondheid

De Pan American Health Organization (PAHO) heeft het ministerie van Volksgezondheid ondersteund met materiaal in het kader van de bestrijding van de COVID-19 epidemie in ons land. Het gaat om de donatie van 30.000 stuks antigeen sneltesten. Voor Suriname is het goed dat deze testen zijn overhandigd, zei minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.