Home

Voor meer info gaat u naar: www.laatjevaccineren.sr

 

 
NIEUWSBERICHTEN
MoHanA-voorlichtingsdag voor “de Papegaaitjes”

MoHanA-voorlichtingsdag voor “de Papegaaitjes”

Het voorlichtingsteam van het ministerie van Volksgezondheid heeft op verzoek van de directeur van peuterschool “de Papegaaitjes” een voorlichtingsdag over MoHanA georganiseerd voor de pupillen. Dit vond plaats op woensdag 14 april 2021. Het is belangrijk om een ieder door middel van de MoHanA-campagne bewust te maken van de stappen die genomen moeten worden om de spreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan. Kinderen horen ook hierbij.
Officiële berichtgeving omtrent Covid-19 maatregelen

Officiële berichtgeving omtrent Covid-19 maatregelen

De aanhoudende coronapandemie baart de regering enorm zorgen. Er is op maandag 12 april 2021 een Covid-19-zoompersconferentie belegd waarbij de minister van Volksgezondheid ad interim, Krishnakoemarie Mathoera breedvoerig is ingegaan op actuele vraagstukken.
Interdisciplinaire Commissie Medische Wetgeving geïnstalleerd

Interdisciplinaire Commissie Medische Wetgeving geïnstalleerd

De Interdisciplinaire Commissie Medische Wetgeving is op het Ministerie van Volksgezondheid geïnstalleerd door de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin op woensdag 7 april 2021.
Suriname stelt COVID-19-vaccins fonds in

Suriname stelt COVID-19-vaccins fonds in

Met de goedkeuring van vaccins door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), sinds eind vorig jaar, heeft ook Suriname een aanvang gemaakt met de toediening van COVID-19-vaccins om de pandemie verder te kunnen indammen, alsook de inrichting van de gewenste normalisatie van het sociaaleconomisch leven.
Onderstaande berichtgeving vanuit het ministerie van Volksgezondheid

Onderstaande berichtgeving vanuit het ministerie van Volksgezondheid

Hierbij maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend dat minister Amar Ramadhin van 10 tot 20 april vanwege privé verplichtingen afwezig zal zijn.
OFFICIELE BERICHTGEVING OMTRENT COVID-19 MAATREGELEN

OFFICIELE BERICHTGEVING OMTRENT COVID-19 MAATREGELEN

AANGEPASTE COVID-19 MAATREGELEN Gebaseerd op de continue monitoring van Covid-19 besmettingen, blijkt nu dat op 8 april j.l. het aantal besmettingen fors is opgelopen tot boven de 50, hetgeen een verdrievoudiging is vergeleken met de dag ervoor. Een dergelijke situatie hebben wij bij de eerdere golven niet meegemaakt.
PAHO doet schenking aan bejaardentehuizen

PAHO doet schenking aan bejaardentehuizen

n het kader van het bestrijden van de COVID-19 pandemie in Suriname, heeft de Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) in samenwerking met de Canadese overheid beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid. Deze middelen zijn bestemd voor de bejaardentehuizen. De donatie betreft onder andere laptops, dispensers voor wegwerp handtowels, handschoenen, hand sanitizer voetpedalen, notitieborden, metalen pedaalemmers en bloeddrukmeters. Eerder zijn er ook een aantal verbruiksartikelen uit dit fonds gedoneerd (PPE). Ook kreeg het ministerie van Volksgezondheid latex handschoenen en andere beschermingsmiddelen, waarvoor het ministerie de bestemming zelf zal bepalen. De items zijn aangeschaft met Grant Funding vanuit de overheid van Canada, Department of Foreign Affairs, Trade and Development aan het PAHO-project “COVID-19 Response Support to Latin America and the Caribbean (LAC)”. De overhandiging vond plaats op vrijdag 09 april op het secretariaat van de minister onder aanwezigheid van o.a. minister Amar Ramadhin, Karen Lewis-Bell (PAHO), Elly van Kanten (PAHO), Patrick Healy (Honorary Consul of Canada) en Carol de Baas (Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen).
STATEMENT MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID SURINAME

STATEMENT MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID SURINAME

Het ministerie van Volksgezondheid is op de hoogte gebracht van sterfgevallen bij twee personen die onlangs waren gevaccineerd met het COVID-19-vaccin. Minister Amar Ramadhin, betuigt op dit moment zijn oprechte condoleances aan de families voor dit smartelijk verlies.
Geen verband verscherpte Covid-19 maatregelen en Phagwa

Geen verband verscherpte Covid-19 maatregelen en Phagwa

Er is geen verband tussen de verscherpte Covid-19 maatregelen en activiteiten rondom Phagwa. Tijdens de Covid-19-persconferentie is het vermoeden, dat leeft bij bepaalde delen van de samenleving dat er een verband bestaat, ontkracht door de autoriteiten. Middels data hebben minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, alsook de directeur van het departement, aangetoond dat het vermoeden onjuist is. “Er was totaal geen vermoeden, dat we in de eerste week van april hier zouden zitten om een mogelijke derde golf aan te kondigen”, benadrukt de minister.
Suriname blijft vaccinatie strategie aanhouden

Suriname blijft vaccinatie strategie aanhouden

Suriname gaat onverkort door met haar vaccinatiecampagne en zal ook de huidige strategie blijven hanteren. “Het blijft voorlopig ongewijzigd, totdat wetenschappelijk onderzoek ons tot een andere strategie forceert”, zegt Rakesh Gajadhar Sukul, directeur van het ministerie van Volksgezondheid. Hij volksgezondheid-topper stelt met zijn reactie die gegeven heeft tijdens de COVID-19-persconferentie van 7 april 2021, de samenleving gerust. “Voor nu is het vaccineren van de meest gevoelige groepen. De zestig plussers. De personen tussen 40 en 60 jaar, met chronische aandoeningen. De gezondheidsmedewerkers, dialyse patiënten en personeel van bejaardentehuizen.”
COVID-19 maatregelen aangescherpt!

COVID-19 maatregelen aangescherpt!

De corona transmissiecijfers zijn gedurende de afgelopen tijd gestegen: dagelijks zijn er meer dan 10 positieve gevallen en de R is thans 1.4 De verontrustende resultaten van de sequencing zijn inmiddels ontvangen uit Nederland. Bij 67% van de 72 opgestuurde monsters werd de P2 variant vastgesteld, dit is de Braziliaanse variant die al langer in ons land circuleert.
President Santokhi hoopvol over overwinning huidige pandemieën

President Santokhi hoopvol over overwinning huidige pandemieën

Tijdens een virtuele conferentie georganiseerd door het World Forum for Ethics in Business met als thema: “Veranderende paradigma’s in een pandemische wereld: hoe kan ik vertrouwen herwinnen?” heeft president Chandrikapersad Santokhi zijn visie gedeeld over de Surinaamse situatie. Hij heeft tijdens zijn betoog aangegeven dat alleen door samenwerking en solidariteit de huidige pandemieën te overwinnen zijn.
Wereld Gezondheidsdag 2021: Werken aan een eerlijkere, gezondere wereld

Wereld Gezondheidsdag 2021: Werken aan een eerlijkere, gezondere wereld

Vandaag 7 april, is het Wereldgezondheidsdag met als thema: Werken aan een eerlijkere, gezondere wereld. Wereldgezondheidsdag wordt elk jaar op 7 april gevierd ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting van de Wereldgezondheidsorganisatie in 1948. Elk jaar wordt een thema gekozen om een prioriteitsgebied van de volksgezondheid onder de aandacht te brengen.
KPS kondigt intensievere handhaving aan voor feestgangers

KPS kondigt intensievere handhaving aan voor feestgangers

Het Korps Politie Suriname zal overgaan tot een intensievere handhaving om de problematiek van feestende ordeverstoorders de kop in te drukken. Dit zal gebeuren door verhoogde surveillances. Deze zullen opvallend en onopvallend geschieden. Dit heeft hoofdinspecteur Orlando Jacott gezegd tijdens de Covid-19-persconferentie op 7 april 2021. Waar de politie voorheen waarschuwingen gaf aan organisaties, zal nu overgegaan worden tot intrekken van vergunningen.
Newmont overhandigt vacuümbiopsie-apparaat aan AZP

Newmont overhandigt vacuümbiopsie-apparaat aan AZP

Newmont Suriname heeft een vacuümbiopsie-apparaat geschonken aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) ten behoeve van het Mammacentrum. De overhandiging vond plaats op dinsdag 6 april 2021. In april 2018 is het Mammacentrum geopend en al gauw bleek dat er iets ontbrak in de mammazorg. Stereotactische vacuümbiopsie bleek het ontbrekend onderzoek te zijn en die moest ingevuld worden om te voorkomen dat Suriname vrouwen met borstkanker, welke met de reguliere onderzoeksmogelijkheden niet vast te stellen is, moet wegsturen naar het buitenland. Het is het laatste hulpmiddel in de keten van borstkankeronderzoek waarbij antwoord gegeven moet worden op de vraag of het wel of geen borstkanker is. Het is een low -frequency maar high- impact onderzoek, wat betekent dat het onderzoek in de frequentie laag is, maar de uitkomst zeer ingrijpend is. “Wel of geen borstonderzoek voor borstkanker en de behandeling die daaraan gekoppeld is, wel of niet amputeren van de borst, dat is waarover we praten”, vertelt Iswardath Thakoer, afdelingshoofd Radiologie AZP.