Gele Koorts vaccinatie voor reizigers

Het Ministerie van Volksgezondheid maakt hierbij bekend dat reizigers die afreizen naar het buurland Guyana vanaf heden geen Gele Koorts vaccinatie meer nodig hebben om de grens tussen Suriname en Guyana over te steken. Het BOG Medisch Centrum, waar reizigers terecht kunnen voor een Gele Koorts vaccinatie, geeft vanaf heden geen Gele Koorts vaccinaties meer aan deze reizigers.

 

Om Suriname te beschermen tegen import van Gele Koorts virus, wordt er op de grensposten streng gecontroleerd op Gele Koorts vaccinatie bij reizigers afkomstig uit landen met actieve Gele Koorts transmissie en endemische landen. Het ministerie van Volksgezondheid geeft aan dat Suriname de door de WHO vastgestelde internationale richtlijnen met betrekking tot Gele Koorts vaccinatie voor reizigers zal hanteren en deze zijn:

  • Eén Gele Koorts vaccinatie, ongeacht op welke leeftijd deze verkregen is, biedt een levenslange bescherming tegen het Gele Koorts virus. Dit betekent dat, indien een persoon al eerder in zijn leven gevaccineerd is geweest met het Gele Koorts vaccin, er geen booster dosis (hervaccinatie) nodig is op latere leeftijd.
  • De WHO heeft vastgesteld dat vanaf 11 juli 2016 het Internationaal Gele Koorts Certificaat (internationaal Gele Koorts vaccinatie bewijs) voor alle reizigersonbeperkt geldig is ongeacht op welke datum deze is verkregen. Dit betekent dat de hervaccinatie van om de 10 jaar niet zal worden geëist en dat vernieuwing van het certificaat niet nodig is.

 Bij verlies van het internationaal certificaat zal na verificatie van de datum van vaccinatie, tegen betaling, her uitgifte van het certificaat kunnen plaatsvinden bij het BOG Medisch Centrum. Echter wordt een beroep gedaan op reizigers om zeer zuinig om te gaan met het reizigers vaccinatie document, daar dit bewijs nu levenslang bruikbaar is.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het BOG Medisch Centrum of dhr. R. Ramadhin of mw. S. Narain op het nummer 499494 toestel 128/104/144.