Onderdirecteur Financieel Beheer

Georgian Singorawi

Hoe denkt de Onderdirecteur Financieel Beheer Georgian Singorawi over de visie en missie van het Ministerie van Volksgezondheid vanuit zijn functie?

Als we kijken naar het beleid dat we willen uitvoeren, dan zien we dat we in het algemeen meer moeten investeren in preventie. Omdat we nu zien dat de curatieve zorg duurder kost dan de preventieve zorg. Bij de curatieve zorg blijven de kosten toenemen, terwijl de beschikbare middelen afnemen. Normaal zou zeker 6% van de totale begroting van de overheid besteed moeten worden aan de gezondheidszorg. Dat is de internationale maatstaf.