Ziekenhuizen ontvangen medische benodigdheden van Newmont Suriname

Ziekenhuizen ontvangen medische benodigdheden van Newmont Suriname

01-10-2021

De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin zegt blij te zijn met de geste van Newmont en is het bedrijf zeer erkentelijk voor de bereidheid te willen investeren in de gezondheidszorg. Dit vanwege het feit dat de ziekenhuizen vanwege de Covid-19-pandemie een tekort hebben aan medische verbruiksmiddelen. De ziekenhuizen die de medische verbruiksmiddelen in ontvangst mochten nemen zijn, het Academisch Ziekenhuis en het Mungra Medisch Centrum. De minister benadrukte in zijn dankwoord dat de schade aan de gezondheidszorg door de Covid-19-pandemie niet alleen in bedragen kan worden gecalculeerd, aangezien de schade ook geleid heeft tot verlies van mensenlevens. Minister Ramadhin is ervan overtuigd dat dit project een belangrijke bijdrage zal leveren aan de gezondheidszorg en wenst de directie van de gekozen instelling veel succes met de inzet van de gedoneerde middelen. Ook het Bureau van Openbare Gezondheidszorg is naast de eerdergenoemde instellingen in aanmerking gekomen voor een donatie vanuit Project Cure.