Derde COVID-19 golf onvermijdelijk met losbandig feesten

Derde COVID-19 golf onvermijdelijk met losbandig feesten

28-03-2021

Er wordt vanuit het Ministerie een dringend en urgent advies gegeven om geen Phagwa te vieren in feest verband. Vanuit de regering is meerdere malen gewezen op de eigen verantwoordelijkheid om besmettingen tegen te gaan.

Op social media circuleren een aantal uitnodigingen en promo’s voor feesten e/o evenementen op Phagwa dag. Ook zijn er individuen en bedrijven die op prive locaties phagwafeesten organiseren.

De politie zal zichtbaar aanwezig zijn op Phagwa dag en zal extra alert zijn op feest overtreders.Er zal niet geschroomd worden om op te treden tegen personen die zich schuldig maken aan de overtreding op het verbod op feesten. Een ieder wordt opgeroepen zoveel mogelijk in huiselijke sfeer het holi feest te gedenken. Tevens wordt de samenleving opgeroepen om de politie te melden indien men over informatie beschikt over privefeesten op phagwa dag.

Een derde Covid-19 golf zal onvermijdelijk zijn als wij met zijn allen de verantwoordelijkheid over onze gezondheid laten liggen. Met het losbandig feesten zullen de consequenties van een derde golf ook merkbaar zijn. De regering zal dan wederom genoodzaakt zijn om beperkende maatregelen te nemen, het geen weer niet bevorderlijk is voor de ontwikkeling van ons land.

Tenslotte wenst het Ministerie te verduidelijken dat de berichten als zou er geen lockdown zijn op Phagwa niet op waarheid berusten. Conform het Presidentieel besluit geldt er ook op Phagwa dag een lockdown, welke om 23.00 uur in gaat.

Het Ministerie van Volksgezondheid wenst een ieder een bezinningsvolle Phagwa toe.