Suriname lanceert project ‘Framework Convention on Tobacco Control 2030’

Suriname lanceert project ‘Framework Convention on Tobacco Control 2030’

15-07-2020

Het FCTC 2030-project is bedoeld om landen te ondersteunen bij de versnelde uitvoering van de WHO FCTC, het uitgebreide en op bewijzen gebaseerde verdrag inzake tabaksontmoediging, om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te bereiken. Het project wordt geleid door het secretariaat van de WHO FCTC in samenwerking met de WHO en UNDP, met extra steun van experts uit het maatschappelijk middenveld en academische instellingen. Het project wordt gefinancierd door de regeringen van het Verenigd Koninkrijk, Australië en Noorwegen. Een van de kernelementen van het project is de gerichte ondersteuning van een beperkt aantal lage- en middeninkomenslanden die hebben laten zien dat zij gemotiveerd zijn om te werken aan de ontmoediging van tabaksgebruik.
Suriname heeft de WHO FCTC in 2008 bekrachtigd. Het land heeft een van de meest uitgebreide wetten voor tabaksontmoediging in het Caribisch gebied. De Tabakswet (2013) verplicht het land tot uitvoering van belangrijke effectieve maatregelen zoals vastgelegd in ‘The Strategy and Plan of Action to strengthen tobacco control in the Americas 2018-2022’ (de Strategie en het Actieplan ter versterking van de tabaksontmoediging in Amerika 2018-2022).
Het FCTC 2030-project biedt Suriname daarom de kans om toegang te krijgen tot technische ondersteuning voor een betere handhaving van de tabaksontmoedigingswet, de ontwikkeling van een uitgebreide nationale strategie voor de ontmoediging van tabaksgebruik en ondersteuning bij de ontwikkeling van nationale richtlijnen om te stoppen met roken. Het project omvat ook een inventarisatie van de behoeften en een “investmentcase” om de maatschappelijke en economische voordelen van een uitgebreide implementatie van de WHO FCTC in Suriname aan te tonen.
Tijdens de launch onderstreepte Dr. Karen Bell-Lewis, PAHO / WHO-vertegenwoordiger in Suriname, dat er steun gegeven zal worden aan de regering, in het bijzonder aan het ministerie van Volksgezondheid, waaronder hulp bij de ontwikkeling van een vierjarige nationale strategie voor tabaksontmoediging in lijn met The Global Strategy to Accelerate Tobacco Control, en ook de ontwikkeling van nationale richtlijnen voor het versterken van diensten voor de ontmoediging van het roken.
Dr. Adriana Blanco Marquizo, hoofd van het FCTC-secretariaat, wees vervolgens op de verwoestende gevolgen van tabaksgebruik voor de gezondheid, de economie en het milieu. Ze beschreef de WHO FCTC, het eerste internationale gezondheidsverdrag, als een krachtig instrument om de tabaksepidemie te bestrijden. Dr. Marquizo benadrukte ook dat tabaksgebruik leidt tot chronische, niet-overdraagbare ziekten die het risico op een ernstige COVID-19-infectie vergroten.
De adjunct-vertegenwoordiger van UNDP, dr. Margaret Jones Williams, beschreef hoe tabaksgebruik duurzame ontwikkeling belemmert en hoe het FCTC 2030-project zal bijdragen aan de verwezenlijking van de SDG’s in Suriname. Zij benadrukte dat de UNDP klaarstaat om de inspanningen van de regering van Suriname te ondersteunen bij de aanpak van de belangrijkste bestuurs- en ontwikkelingsaspecten van tabaksontmoediging. De heer Andrew Black, coördinator Ontwikkelingshulp bij het FCTCsecretariaat, ging in op de steun die kan worden verleend via het FCTC 2030-project, ondanks de uitdagingen van de COVID-19-pandemie.
Mevrouw Farisha Sheombar Sing, tabaks-focalpoint van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg presenteerde de activiteiten die tot maart 2021 moeten worden uitgevoerd, waaronder de ontwikkeling van een vierjarige nationale strategie voor tabaksontmoediging.
Namens minister Antoine Elias van Volksgezondheid bedankte Dr. Robert Mohammed, onderdirecteur Volksgezondheid, het FCTC-secretariaat, de UNDP en de PAHO voor hun steun. Dr. Mohamed onderstreepte het belang van het project, mede omdat Suriname nu wordt geconfronteerd met een toename van het aantal COVID-19-infecties. Tabaksgebruikers lopen het grootste risico op longziekten of vermindering van de longcapaciteit, en zij lopen daardoor aanzienlijk meer gevaar om ernstig ziek te worden als gevolg van COVID-19-infecties. Suriname maakt daarom graag gebruik van de steun via dit project, inclusief de focus op de ontwikkeling van nationale richtlijnen voor het stoppen met roken.
Dr. Carmen Audera, regionaal consultant bij het FCTC-secretariaat, sloot de officiële launch af met een overzicht van de vervolgstappen en de toezegging dat de regering de komende maanden steun krijgt.