MZ en Franse counterpart maken verdere afspraken

MZ en Franse counterpart maken verdere afspraken

11-07-2020

De twee partijen hebben afgesproken om zoveel als mogelijk gezamenlijk op te treden. Het gaat dan niet zozeer om het gezamenlijk optrekken, aangezien de grensrivier gesloten is en de teams elkaar fysiek niet kunnen ontmoeten. Directeur Jintie zegt dat geprobeerd zal worden om elkaar via de digitale middelen en mogelijkheden van informatie te voorzien. Het gezamenlijk optrekken zit hem er meer in, dat de teams gezamenlijk naar hun grensgebieden gaan en real life informatie met elkaar uitwisselen.
Een van de knelpunten die besproken is is het feit dat mensen uit het gebied naar de Fransen gaan om getest te worden, maar dat die informatie niet gelijk met MZ gedeeld wordt. Hierdoor komt het voor dat dezelfde personen nog eens getest worden wanneer MZ de gebieden bezoekt. Afgesproken is om gezamenlijk in de gebieden aanwezig te zijn, waardoor het probleem verholpen wordt. Een gegeven is dat in deze gebieden mensen vaak twee tot drie namen hebben, een aan de Franse kant en een aan de Surinaamse kant. Vaak gaat het ook om een roepnaam, die overal dezelfde is. Besloten is om bij het nagaan van de persoonsgegevens ook de roepnaam vast te leggen en de informatie met elkaar te delen. “De bedoeling hiervan is dat we geen mensen twee keren gaan testen, maar ook wanneer we een begeleidingstraject gooien op een geval dat we die gezamenlijk gaan bekijken en bespreken.
De Fransen hebben eveneens gerapporteerd dat ze een zorgwekkende toename hebben in hun inheems gebied, te weten tegenover de dorpen Anapaike of Kawemhakan in het verre oosten van Suriname. Hoewel de MZ vanuit haar polikliniek op Kawmehakan dagelijks geen noemenswaardige bijzonderheden ontvangt, heeft zij toch een arts ernaartoe gestuurd om polshoogte te nemen van de situatie.