Minister Ramadhin op oriëntatie bezoek in Wanica ziekenhuis

Minister Ramadhin op oriëntatie bezoek in Wanica ziekenhuis

23-07-2020

De minister kreeg een rondleiding in het ziekenhuis, onder begeleiding van de Algemeen Directeur van het ziekenhuis, Jason van Genderen. Tijdens deze rondleiding koos de minister ervoor om de patiënten op de Intensive Care Unit (ICU) moed in te spreken. Daarnaast bekeek hij ook de cijfers waaruit er geconstateerd mag worden dat Suriname, in het bijzonder het Wanica ziekenhuis, een goede job doet dit gevaarlijke virus tegen te werken.
Er zijn in totaal vijf honderdvijfenvijftig (555) mensen opgenomen met het coronavirus in het ziekenhuis, waarvan (honderdvijfenzestig) 165 genezen zijn en de rest in een betere staat naar andere ziekenhuizen zijn gestuurd. Ook zijn er in totaal zes en twintig (26) patiënten op de Intensive Care opgenomen en daarvan zijn zeventien (17) patiënten tot een betere staat geholpen, de resterende negen (9) hebben het helaas niet gehaald. Op het moment zijn er zeventig patiënt opgenomen. “Ik denk dat het ziekenhuis met deze statistieken zijn rol heeft bewezen”, aldus de algemeen directeur.
Van Genderen heeft middels een presentatie de toekomstplannen die het ziekenhuis wilt verwezenlijken, met de minister en zijn team gedeeld. Vanwege het Covid-19 virus is het noodzakelijk die plannen in de wacht te zetten.
De minister gaf aan dat het jong managementteam van het ziekenhuis het eerste was dat hem opviel toen hij het ziekenhuis binnenstapte. Hij gaf aan ook dankbaar te zijn voor de vrijwilligers die zich in de strijd tegen Covid-19 hebben ingezet. Hij is blij met de zorg die geboden wordt en de daadkracht van de werkers in het ziekenhuis en moedigde ze ook aan om zich te blijven inzetten voor het welzijn van de Surinaamse samenleving. Aan het einde overhandigde de minister een gift aan het ziekenhuis.