Minister Elias bezoekt natuurkenner Frits van Troon te Tonka eiland

03-02-2020

Na een voorgesprek met van Troon besloot de minister een bezoek te brengen aan het eiland. De delegatie kreeg een rondleiding op het eiland, waarbij de natuurkenner zijn kennis van planten met hen deelde. Het bezoek van de minister werd zeer op prijs gesteld, vanwege het feit dat minister Elias de eerste Volksgezondheid minister is, die een bezoek heeft gebracht aan het eiland sinds de oprichting. De natuurkenner zegt dat de bedoeling van het oprichten van dit eiland is, om hetgeen dat aan flora en fauna verloren is gegaan in het meer alsnog voor een deel te kunnen behouden. Van Troon gaf echter aan dat de bedoeling van het eiland aan het vervallen is, terwijl continuïteit van kennis nodig is.
De minister van Volksgezondheid die zeer onder de indruk is van hetgeen hij heeft mogen zien, is van mening dat wat er daar is van grote waarde zal zijn voor ons nageslacht. “Ik mag u zeggen de waarde die de heer van Troon wilt geven voor het nageslacht van Suriname gekoesterd zou moeten worden door de regering en NGO’s. Daarvoor zal er een duidelijk plan moeten komen”. Verder zegt de minister dat hij zal proberen het initiatief te nemen om samen met collega’s en NGO’s te brainstormen over hoe de natuurkenner duurzaam ondersteund kan worden, zodat er continuïteit komt in het draaien van Tonka eiland.
Tonka eiland is het natuurmuseum op het stuwmeer, waarvan van Troon de oprichter van is. Op het eiland bevindt zich een verzameling van veel planten en bomen die in ons regenwoud voorkomt. Op het eiland is er ook een natuureducatiecentrum, geopend in 2011 en vanaf het jaar 2017 niet meer operationeel is. Dit centrum was bedoeld voor eenieder, onder anderen veelal studenten die kennis willen vergaren over de natuur. Frits van Troon kreeg dit eiland in 1994 tot zijn beschikking.