Medische Zending blijft grensgebieden zuidoosten monitoren

Medische Zending blijft grensgebieden zuidoosten monitoren

18-06-2020

De MZ-directeur geeft aan dat de dienst in contact blijft met haar Franse counterpart. Er wordt voornamelijk gekeken naar de strategie die zij hanteren op hun grondgebied. Op dit moment monitort de Medische Zending haar klinieken in het oosten. Aan de Marowijnerivier en de bovenloop van deze rivier blijft men de situatie in het oog houden en elk suspect geval wordt met alle kundigheid afgehandeld. Directeur Jintie benadrukt dat het in principe gaat om het beheersen van de situatie.
Zijn dank gaat op dit moment uit naar eenieder die tot nu toe een bijdrage hierin levert. “Vooral de gemeenschap die tot nu toe de Medische Zending bijstaat om elk suspect geval te melden op poliklinieken in de dorpen,” aldus de MZ-directeur.