Duidelijkheid over opvang COVID-19 besmette personen

Duidelijkheid over opvang COVID-19 besmette personen

08-06-2020

Volgens Jessurun zijn er op dit moment 58 positief geteste personen in het Regionaal Ziekenhuis Wanica. In Residence Inn zijn 50 personen geïsoleerd met matige of geen klachten. Op de Intensive Care Unit van het St. Vicentius Ziekenhuis zijn er drie (3) personen opgenomen. Op de Intensive Care Unit van het Regionaal Ziekenhuis Wanica liggen er eveneens 3 COVID-19 patiënten. Op maandag 8 juni zijn er nog eens zeven personen positief getest die ook naar het laatstgenoemde ziekenhuis zijn vervoerd. Van het aantal besmette personen hebben 16 een buitenlandse nationaliteit. 54% van het aantal positief geteste personen behoort tot het mannelijke geslacht en 46% tot het vrouwelijke.
In Albina dient het Marwina ziekenhuis als locatie voor het opvangen van positief besmette personen en in Nickerie gelden twee locaties als quarantainefaciliteit om de positief geteste burgers die niet zorgbehoevend zijn, op te vangen.
De grote zaal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) wordt momenteel ingericht als opvangmogelijkheid. Deze faciliteit zal ruimte bieden aan 128 personen.
Directeur Jessurun gaf aan, dat onder de Braziliaanse gemeenschap de voorlichting is opgevoerd en komt de informatie goed op gang gelet op de reacties en vragen vanuit deze groep. Jessurun benadrukt dat elke persoon een potentiele COVID-19 geïnfecteerde is en pleit voor het in acht blijven nemen van de gezondheidsregels.