COVID-19 plan overhandigd aan vp Adhin

COVID-19 plan overhandigd aan vp Adhin

23-06-2020

Volgens Consultant Verginia Asin-Oostburg bestaat het plan uit drie uitgangspunten, te weten de snelle detectie van het virus om grootschalige verspreiding te voorkomen, verzorging van de met COVID-19 besmette personen en hoe de gevolgen die het virus heeft op de verschillende gebieden binnen de samenleving geïdentificeerd en aangepakt kunnen worden. Asin benadrukt dat de principes van het plan niet veranderen, maar wel elke drie maanden bijgesteld dienen te worden, afhankelijk van de behoeftes en de ontwikkelingen binnen het COVID-19 gebeuren. Asin geeft verder aan dat zij bij het concipiëren van dit plan veel input heeft gehad vanuit het Ministerie van Volksgezondheid en vrijwel dagelijks heeft samengewerkt met Robert Brohim.
Directeur Cleopatra Jessurun van Volksgezondheid merkt op dat het ministerie in een vroeg stadium heeft ingezien dat het COVID-19 gebeuren een integrale aanpak vereist. Vandaar dat het ministerie de hulp van de twee consultants heeft ingeroepen. Met het schrijven van dit plan zijn de reeds bestaande structuren rond het COVID-19 gebeuren op papier gezet en daarmee ook de uitwerking van deze structuren. Directeur Jessurun is zowel Dr. Asin-Oostburg als Dr. Brohim bijzonder dankbaar voor hun inzet.