Amar Ramadhin nieuwe minister van Volksgezondheid

Amar Ramadhin nieuwe minister van Volksgezondheid

17-07-2020

“Minister Ramadhin, geen onbekende op het ministerie, een van harte welkom”, aldus ex-minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. Tijdens zijn toespraak benadrukte hij dat iedere minister zijn eigen visie heeft, maar toch de hoop uitspreekt dat de Primary Health zijn aandacht krijgt. “U bent jong en dynamisch, dus u zult een zeer goede job doen met uw deskundigen”, aldus Elias. Met het uitbrengen van een toast wenste hij de nieuwe minister heel veel succes en het allerbeste toe.
Minister Ramadhin bedankte tijdens zijn toespraak de staf en personeel voor de verwelkoming. Ook bedankte hij ex-minister Elias voor zijn inzet gedurende de afgelopen periode op het ministerie. Hij is van mening dat de samenleving dankbaar mag zijn voor de positieve zaken die gerealiseerd zijn voor land en volk.
Met betrekking tot de turbulente situatie waarin Suriname nu verkeerd zei de nieuwbakken minister het volgende: “Ik bedank alle actoren op die betrokken zijn met het bestrijden van de Covid-19 pandemie in Suriname”. Hij verzoekt hen het werk met nog meer liefde te verrichten. Volgens de bewindsman is samenwerking van cruciaal belang. Hij gaf aan dat mensen niet hoeven te vrezen voor politieke rancune. “Ik zal met elke Surinamer werken ongeacht geloof, kleur, ras of politieke organisatie. Mensen zullen door mij beoordeeld worden op basis van kennis, kunde en prestaties”, aldus Ramadhin. Zijn boodschap naar elke burger is herleid uit een citaat van Charles Darwin: “Niet de kracht of uw intelligentieniveau zal bepalen of u deze tijd zal overleven, maar de wil tot verandering in gedrag zal dat bepalen”.
Tot slot riep hij het personeel op om zich maximaal in te zetten en dat zijn deur altijd openstaat voor dialoog