Volksgezondheid organiseert bewustwordingscampagne universele gezondheidszorg

Volksgezondheid organiseert bewustwordingscampagne universele gezondheidszorg

11-12-2019

Zeven jaar geleden, in het jaar 2012, hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties namelijk een unanieme resolutie geaccepteerd, waarmee zij worden aangespoord om tegen 2030 universele gezondheidszorg na te streven en alle burgers te voorzien van veilige, betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Het idee dat ieder individu zonder barrières toegang dient te hebben tot hoogwaardige gezondheidszorg is één van de prioriteiten voor internationale ontwikkeling. Zo stellen de Verenigde Naties in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dat een goede gezondheid verzekerd moet worden en de welvaart en welzijn voor alle leeftijdsgroepen dient te worden gepromoot. Suriname is als lidstaat van de Verenigde Naties ook genoodzaakt om zich zoveel mogelijk in te spannen om deze doelstelling tegen 2030 te behalen.
De bewustwordingscampagne zal plaatsvinden op donderdag 12 december tussen 08:00 uur en 12:00 uur, in de Domineestraat (voor het Krasnapolsky Hotel). U bent van harte welkom om de informatiebeurs te bezoeken en u te verdiepen in universele gezondheidszorg.