Training veilig patiëntenmatriaal transport Wednesday 2 October , 201978

Training veilig patiëntenmatriaal transport Wednesday 2 October , 201978

02-10-2019

De trainingen, die vijf opeenvolgende dagen duurden, werden verzorgd door de Bio-risk manager van CARPHA, Sacha Wallace-Sankarsingh, uit Trinidad & Tobago.
Tijdens het eerste deel, dat twee dagen duurde, werden vijfentwintig laboratoriummedewerkers (weer) getraind in de regulaties die toegepast moeten worden om aan nationaal en internationaal patiëntenmatriaal transport te doen.
Tijdens de tweede training kregen ze meer toelichting over hoe ze veiliger moeten werken in het laboratorium. Hier werd de focus gelegd op personeel uit ziekenhuislaboratorium van alle ziekenhuizen in Suriname, privé laboratorium, de medische zending, het Centraal Laboratorium etc. ‘’ In principe hebben we alle mogelijke laboratoria benaderd die in Suriname voorkomen’’, Aldus Tilotma Ramlal van het Centraal Laboratorium, die 34 jaren werkt in het laboratorium gebeuren en de deskundige Sacha Wallace-Sankarsingh assisteerde tijdens de training. Sankarsingh sprak lovend over de diversiteit van de trainees die vanuit verschillende hoeken van het laboratorium gebeuren hebben meegedaan omdat ze van mening is dat het cruciaal is dat elk laboratorium de kennis moet toepassen en niet alleen de publieke sector.
Aan het eind van deze twee trainingen kregen de trainees een certificaat toegereikt die ze in de bevoegdheid stelt patiëntenmatriaal te verpakken en vervoeren. Deze maatregelen worden op internationaal niveau steeds weer aangepast dus is het belangrijk dat de bevoegden steeds om de twee jaren gecertificeerd moeten worden.
Onder de groep van vijfentwintig participanten die de eerste trainingen hebben gevolgd, zijn er eenentwintig laboratoriummedewerkers gecertificeerd en onder die eenentwintig ook trainees die gecertificeerd werden omdat hun certificaat al vervallen was. De tweede training die namelijk over bio-safety en bio-risk ging werd door diezelfde participanten gevolgd met uitzondering van een enkele. De certificaten werden aan het einde uitgereikt door de onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid, Robert Mohammed.