‘PCS: Al 124 jaar dienstbaar aan de Surinaamse samenleving’

‘PCS: Al 124 jaar dienstbaar aan de Surinaamse samenleving’

30-10-2019

Het PCS werd op 01 oktober 1985 opgericht als een Inrichting ter verpleging van Krankzinnigen. Nu, 124 jaren verder is het PCS uitgegroeid als een niet weg te denken gezondheidsinstelling voor het bieden van geestelijke gezondheidszorg (GGz) aan de totale Surinaamse samenleving. Intussen heeft het PCS haar dienstverlening uitgebreid van een psychiatrische inrichting voor de behandeling van krankzinnigen tot een centrum voor de promotie en preventie van geestelijke gezondheid en de vroege detectie van psychische problemen.
De dienstverlening van het PCS strekt zich uit naar de overige districten en het binnenland door de integratie van GGz met de eerstelijnszorg, waarbij wordt samengewerkt met RGD en de Medische Zending. Dit geheel in het kader van de decentralisatie van GGz naar alle ingezetenen van Suriname, ongeacht waar zij zich bevinden. Daarnaast verricht het PCS-onderzoek naar aspecten van geestelijke gezondheid in Suriname. Hierbij kan gedacht worden aan het bevolkingsonderzoek dat werd uitgevoerd in de periode 2015-2016, naar angst en depressie in de districten Paramaribo en Nickerie. Op 02 oktober 2019 opende het PCS de dienst Spoedeisende Psychiatrie om interventies te plegen bij cliënten die zich in een acute situatie bevinden.
Het ministerie van Volksgezondheid besloot per 01 oktober 2018 het zwerversvraagstuk te plaatsen onder de paraplu van het PCS. Vanaf de zorgovername van dak- en thuislozen door het PCS is er een aanzienlijke verbetering gekomen in de zorgverlening naar deze groep cliënten, in vergelijking met de wijze waarop zulks voorheen geschiedde. Het PCS blijft mogelijkheden bekijken om deze vorm van openbare psychiatrie te verbeteren en uit te breiden naar de overige districten. Hierbij zal het Nachtasiel wederom worden ingesteld als faciliteit voor de opvang van dak- en thuislozen. Dit geheel conform het voornemen om shelters op te zetten in diverse delen van het land voor de opvang van deze doelgroep.
Als kenniscentrum is het PCS toegewijd aan het helpen zoeken naar oplossingen voor het suïcidevraagstuk in Suriname. Volgens cijfers van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), heeft Suriname in vergelijking tot het wereldgemiddelde een hoge score aan suïcide gevallen en suïcide pogingen. Suïcide is een vraagstuk dat eenieder zorgen baart, vanaf de beleidsmakers tot de gewone burger. Het PCS heeft gemeend om het Nationaal Suïcide Preventie- en Interventie Plan, dat in 2016 werd aangenomen door de overheid, onder de loep te nemen om verdere uitvoering aan te kunnen geven.
In het kader van World Mental Health Day op 10 oktober 2019 met als thema “Suïcide Preventie”, organiseert het PCS op 07 oktober 2019 een Suïcide Preventie Congres. Het doel van dit congres is te geraken tot een werkbaar en uitvoerbaar werkplan 2020-2024, waarin alle relevante actoren betrokken zullen worden voor de succesvolle uitvoering van dit plan.
In 124 jaar heeft het PCS zich verdienstelijk bewezen aan de Surinaamse samenleving. De psychiatrie en geestelijke gezondheid blijven vraagstukken waaraan aandacht zal moeten worden besteed. Het PCS zal ook hierin een belangrijke rol vervullen, door een nationale bewustwordingscampagne op te zetten middels openbare lezingen, mediaprogramma’s te ontwikkelingen en waar nodig samenwerkingsverbanden aan te gaan met relevante actoren.