Ontwikkeling en rol SZF binnen Surinaamse samenleving

Ontwikkeling en rol SZF binnen Surinaamse samenleving

11-12-2019

Binnen dat sociaal contract is er door de regering bijzondere prioriteit gegeven aan het sociaal zekerheidsstelsel. Met de aanname van de Wet Nationale Basiszorgverzekering als onderdeel van dit sociaal zekerheidsstelsel en de overheveling van de basiszorg naar het SZF, heeft de rol van het SZF als algemene zorginkoper verder gestalte gekregen. Deze rol die het SZF in 2016 toebedeeld gekregen heeft, stamt echter uit de visie die onze huidige president reeds in 1980 had”, laat de SZF-directeur optekenen.
Het is namelijk met de algemene ziektekostenverzekering in gedachte dat president Bouterse in november 1980 als regeringsleider ertoe overging om het SZF te doen oprichten door de toenmalige president tevens minister van Algemene Zaken, Henk Chin A Sen, en minister Henk Illes van Volksgezondheid. Met de oprichting van het SZF zou de algemene ziektekostenverzekering gefaseerd worden uitgevoerd, te beginnen bij de landsdienaren en gepensioneerde ambtenaren.
De Stichting Staatsziekenfonds werd op 3 december 1980 bij notariële akte opgericht en vervolgens ingeschreven in het Stichtingenregister. Op 16 maart 1981 opende het SZF officieel zijn deuren in Paramaribo. Acht jaar later, op 8 december 1989, was SZF Nickerie als eerste filiaal van het SZF, een feit. Directeur Kromodihardjo zegt vervolgens; “heden ten dage groeit en bloeit het SZF en is SZF Nickerie verzelfstandigd. Het kantoor heeft succesvol de transformatie gemaakt van filiaal naar zelfstandig kantoor. Het gaat zo goed met SZF Nickerie, dat wij hier uit ons jasje gegroeid zijn. En omdat het onze missie is om kwaliteitszorg naar de samenleving te brengen, hebben eerder vandaag enkele bijzondere handelingen plaatsgehad; respectievelijk de opening van ons nieuwe kantoor in Wageningen alsmede het startsein voor de bouw van het nieuwe SZF-hoofdkantoor Nickerie. Ook is eerder vandaag door mij het startsein gegeven voor de bouw van een dialysecentrum.”
De SZF-directeur zegt verder dat er in Nickerie dringend behoefte is aan meer faciliteiten om de tientallen dialysepatiënten optimaal te kunnen accommoderen. “Het SZF is namelijk in Nickerie om er te blijven. In Nickerie, dat ludiek ook wel de tweede hoofdstad van Suriname wordt genoemd, is het SZF zich meer dan ooit bewust van haar rol binnen de samenleving. In het kader van de decentralisatiegedachte die de regering-Bouterse voorstaat, is het dan ook onze plicht ervoor te zorgen dat de Nickeriaanse gemeenschap naar ons beste vermogen gediend wordt.”
De bedrijfsleider zegt dat het doel van de decentralisatie van de diensten van het SZF is om, indachtig de opdracht van de regering, zorg en ondersteuning dichterbij de burger te organiseren, zodat zorg op maat geleverd kan worden en kosten voor onze cliënten kunnen worden bespaard. Daarom werd in 2016 gestart met de decentralisatie van de dienstverlening in Nickerie met de opening van een unit in het Mungra Medisch Centrum. In 2018 nam de president in hoogsteigen persoon een BaZo-verstrekpunt in Wageningen in gebruik. Dit gebeurde niet zomaar. Het moet u nu wel duidelijk zijn dat Nickerie tot de prioriteitsgebieden van de regering behoort. Daarom worden, naast het nieuwe SZF-kantoor annex apotheek, binnen afzienbare tijd ook een dialysecentrum en een tweede apotheek geopend. In zowel ons dialysecentrum als de nieuwe apotheken zullen regelmatig themadagen worden georganiseerd met de bedoeling preventie en gezondheidsbevordering in Nickerie versterken.