Nieuwe directeur BOG noemt samenwerken noodzakelijk

Nieuwe directeur BOG noemt samenwerken noodzakelijk

08-12-2019

“Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt komen, ga samen”, aldus de directeur. Ze rekent op een goede en nauwe samenwerking met het totaal team van het BOG om dit instituut tot grotere hoogte te brengen. Inmiddels heeft de nieuw aangestelde directeur zich goed laten informeren over de stand van zaken bij het BOG en weet ook waar de schoen wringt. Minouche Bromet is geen onbekende in de gezondheidszorg, daar zij jarenlang haar krachten heeft gegeven aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De directeur van het BOG ziet deze functie als een nieuwe uitdaging.
Na het vertrek van Stephen Comvalius in september 2018, was Astracia Warner belast met de waarneming. Warner heeft onder dankzegging voor de waardering van haar kundige leiding, de teugels overgedragen aan de nieuwe directeur. In augustus van dit jaar werd een sollicitatieoproep geplaatst door het ministerie. Jessurun zegt dat vijf kandidaten belangstelling hadden getoond voor deze functie. Na een strenge en kundige procedure ingezet te hebben, kwam Bromet als beste uit de bus. Het ministerie heeft samen met directeur Jessurun grote plannen voor het BOG. Deze plannen zullen in een later stadium, nadat met alle belanghebbenden uit de sector van gedachte gewisseld zal zijn, deel uitmaken van een structureel duurzaam beleid. Jessurun rekent erop dat Bromet een goede job zal klaren en dat zij de volledige ondersteuning van zowel het ministerie als BOG zal krijgen.