Coronie beschikt nu over een tweede ambulance

Coronie beschikt nu over een tweede ambulance

Een delegatie bestaande uit het bestuur van de stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en het ministerie van Volksgezondheid heeft op dinsdag 26 april 2022 een bezoek gebracht aan het district Coronie. In het bijzijn van de districtscommissaris, Maikel Winter is een ambulance overgedragen aan het Medisch Centrum van RGD te Coronie.

Voor nu is het over – bescherm jezelf – laat je vaccineren

Het Covid-19 virus is al een aantal weken nauwelijks actief in Suriname. Ook met de versoepeling van de maatregelen blijft het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen dalen. ‘Dat is goed nieuws’, zegt de Minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin. ‘We moeten wel alert blijven, omdat het virus niet weg is. Daarom is het belangrijk om juist nu te vaccineren zodat we straks beter beschermd zijn als het virus weer oplaait.’
Ministerie van Volksgezondheid: “Noodkreten actoren in de zorg worden serieus opgepakt”

Ministerie van Volksgezondheid: “Noodkreten actoren in de zorg worden serieus opgepakt”

Het ministerie van Volksgezondheid heeft kennisgenomen van een verklaring van het medisch stafbestuur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), waarin hard gesteld wordt dat medische diensten afgebouwd zullen worden op grond van “structurele tekorten aan middelen alsook personeel”. Er wordt ook gesteld dat de huidige regering “niet gevrijwaard” wordt van de problemen, alhoewel vorige regeringen de grootste blaam op zich moeten nemen. Het zal eenieder wel bekend zijn dat in zijn algemeenheid verwoesting nu eenmaal sneller gaat dan de wederopbouw, zeker als er geen financiële middelen voor zijn.
Niertransplantatie team brengt kennismakingsbezoek aan Volksgezondheid

Niertransplantatie team brengt kennismakingsbezoek aan Volksgezondheid

Een delegatie van het niertransplantatie team, bestaande uit specialisten van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC), heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid. Het team is op een screeningsmissie in Suriname en heeft daarom een bezoek gebracht om de doelstelling van deze missie voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin.
Volksgezondheid alarmeert samenleving op mogelijke gevaar chocoladeproducten

Volksgezondheid alarmeert samenleving op mogelijke gevaar chocoladeproducten

Het International Food Safety Authorities Network (INFOSAN)-secretariaat volgt momenteel een uitbraak van Salmonella Typhimurium in meerdere landen die vermoedelijk verband houdt met de consumptie van chocoladeproducten.
Volksgezondheid start grondige evaluatie ARMULOV-regeling

Volksgezondheid start grondige evaluatie ARMULOV-regeling

Het ministerie van Volksgezondheid zal binnenkort starten met een grondige evaluatie van de ARMULOV-regeling, waarbij een uitgebreide data-analyse zal plaatsvinden in relatie tot de financiële uitgaven. ARMULOV staat voor Afbouw Regeling Medische Uitzendingen en Afbouw Voorzieningen. Het is een voorziening welke de medische uitzendingen van personen met zeldzame aandoeningen en levensbedreigende situaties reguleert. Personen die daarvoor in aanmerking komen worden door de medisch specialist voorgedragen bij de geneeskundige commissie van het ministerie van Volksgezondheid.
Volksgezondheid en Sozavo in overleg omtrent ARMULOV-regeling

Volksgezondheid en Sozavo in overleg omtrent ARMULOV-regeling

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft overleg gehad met collegaminister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting omtrent de ARMULOV-regeling.
Unicef en Volksgezondheid zullen intensiever samenwerken

Unicef en Volksgezondheid zullen intensiever samenwerken

Het ministerie van Volksgezondheid kan rekenen op de ondersteuning van Unicef op specifieke gebieden in de gezondheidszorg. Dit kwam naar voren bij het bezoek van de regional director voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, Jean Gough, aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.
Volksgezondheid brengt structuur in vestigingsbeleid huisartsen

Volksgezondheid brengt structuur in vestigingsbeleid huisartsen

Het ministerie van Volksgezondheid is drukdoende bezig structuur te brengen in het vestigingsbeleid van artsen. Vanuit het beleid worden er initiatieven ondernomen om de vestigingen en spreiding van huisartsen zoveel als mogelijk te structureren. Het ministerie van Volksgezondheid maakt in het verlengde hiervan bekend dat tijdens de comparitiezitting van 24 maart jongstleden de Care for Salud rechtszaak tegen het ministerie is behandeld.
Getroffen gebieden worden voorzien van medicamenten

Getroffen gebieden worden voorzien van medicamenten

Diverse gebieden in het Surinaamse binnenland zijn getroffen door wateroverlast. De wateroverlast kan voor gezondheidsklachten zorgen zoals: diarree, overgeven of huidklachten.
Directie RGD betreurt actie bond van personeel

Directie RGD betreurt actie bond van personeel

De directie van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) betreurt het dat de Bond van Personeel Regionale Gezondheidsdienst (BPRGD) per maandag 21 maart tot nader orde in actie is. Echter moet benadrukt worden dat de dienstverlening gegarandeerd is en verleend wordt door de artsen en het personeel dat geen lid is van de bond.
Wereld Tuberculose Dag 24 maart 2022

Wereld Tuberculose Dag 24 maart 2022

“Invest to End TB, Save lives” Op 24 maart 2022 wordt voor de 40ste keer Wereld Tuberculose (tbc) dag over de gehele wereld herdacht. Het doel van deze herdenking is om het bewustzijn te verhogen met betrekking tot tbc en de successen geboekt bij het voorkomen en behandelen van deze ziekte, alsook de uitdagingen die gepaard gaan met deze ziekte te benadrukken. Het thema voor dit jaar is “Invest to End TB, Save lives”, investeer in tbc-bestrijding en red daarmee levens.
Japan schenkt medisch apparatuur ter verbetering gezondheidszorgsysteem en strijd tegen COVID-19

Japan schenkt medisch apparatuur ter verbetering gezondheidszorgsysteem en strijd tegen COVID-19

Japan heeft in het kader van solidariteit en samenwerking in de strijd tegen de COVID-19-pandemie een schenking verstrekt aan vier Caraïbische landen, te weten: Suriname, Trinidad & Tobago, Guyana en Belize. De schenking vertegenwoordigt een totale waarde van circa USD 4,8 miljoen en is bedoeld voor verbetering van het gezondheidszorgsysteem in deze landen. De schenkingsovereenkomst hiertoe is getekend in maart 2021 te Costa Rica, tussen de regering van Japan en de United Nations Office for Project Services (UNOPS).
Volksgezondheid geeft geen toestemming voor Phagwa feesten

Volksgezondheid geeft geen toestemming voor Phagwa feesten

Het Ministerie van Volksgezondheid deelt hierbij mede dat er vanuit het ministerie geen toestemming verleend is voor het organiseren van Phagwa feesten op vrijdag 18 maart 2022. Conform het presidentieel besluit is feesten nog steeds niet toegestaan.
Stuurgroep Communicatie Covid-19 gaat over in taskforce vaccinatie & planning

Stuurgroep Communicatie Covid-19 gaat over in taskforce vaccinatie & planning

Sinds augustus 2021 is de stuurgroep communicatie Covid-19 aangesteld om het Ministerie van Volksgezondheid te ondersteunen. Het ontwikkelen van de communicatiestrategie en het faciliteren van de Covid-19 communicatie waren hierbij belangrijke kerntaken. De stuurgroep bestaat uit de volgende leden: Soenita Nannan Panday – Gopisingh (Medisch Directeur s’Lands hospitaal, Rakesh Gajadhar Sukul (Directeur Ministerie van Volksgezondheid), Marc Sprenger (adviseur Kabinet van de President), Javier Asin (NCT-coördinator), en Angela van der Kooye (communicatiestrateeg). Gezien de huidige Covid-19 ontwikkelingen; dalende prevalentiecijfers en milde symptomen van de Omicron variant, zullen de kerntaken van de stuurgroep worden aangepast.