Home

Coronavirus

zorgvuldig hoesten en niezen én het gebruik van wegwerpdoekjes, zijn doelmatige handelingen, die de gemeenschap in acht dient te nemen om zichzelf te beschermen tegen virussen en ook ervoor te zorgen dat die virussen zich niet verspreiden. Dit benadrukt Cleopatra Jessurun, directeur van het ministerie van Volksgezondheid, in een vraaggesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Het NII sprak met directeur Jessurun over het 2019 nCoV, een variant van het coronavirus, dat eind 2019 is uitgebroken in de Chinese stad Wuhan. De awareness over het virus wordt wereldwijd verspreid en in Suriname is ook het ministerie van Volksgezondheid alert. Het virus komt oorspronkelijk voor bij dieren, maar blijkt te zijn overgedragen van dier op mens. Het virus vertoont gelijkenissen met het SARS- en MERS-virus, die in het verleden ook dodelijke slachtoffers hebben geëist. SARS, MERS en 2019-nCoV kunnen dodelijke longontstekingen veroorzaken.
Directeur Jessurun zegt dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) reeds richtlijnen, met betrekking tot het virus heeft gegeven. Hier vallen onder meer internationale gezondheidsvoorschriften en voorschriften voor gezondheidsfunctionarissen op havens. Het ministerie van Volksgezondheid heeft al een Plan van Aanpak opgesteld, dat ingaat bij een eventuele melding van een vermoedelijk geval van besmetting uit een hoog risicogebied. Deze melding geschiedt via een internationaal digitaal systeem waartoe alle havens toegang hebben. Alle controlerende en medische autoriteiten hebben de protocollen gehad, met betrekking tot het coronavirus 2019-nCoV. Daarnaast dient ook het volk uitbraak van ziektes te voorkomen. Het is van belang dat mensen zichzelf beschermen om daardoor het verder verspreiden van virussen te voorkomen. Goed schoon wassen van de handen met zeep of desinfecteren, wordt al jaren gestimuleerd. Het ministerie adviseert ook het hoest- en niesetiket of het gebruik van een wegwerpdoekje in plaats van een zakdoek. Geconstateerd is dat het virus in wildvlees voorkomt; er wordt nog onderzocht of het voorkomt in vleermuizen- of slangenvlees. De officiële melding hierover wordt gedeeld met de gemeenschap.
Recentelijk is via social media ervan gemaakt, als zouden personen in Suriname besmet zijn met het virus. Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze meldingen intussen tegengesproken en zal acties ondernemen tegen degenen die hiermee onrust willen zaaien.
Directeur Jessurun geeft verder te kennen dat het sterftecijfer van 2019-nCoV tussen de 4% en 6% ligt, maar kan stijgen gezien de toegenomen besmettingsgevallen. Het sterftecijfer is het aantal dodelijke slachtoffers dat het virus opeist. Bij SARS en MERS was dat respectievelijk 10% om 36%. Verder blijkt dat de meeste slachtoffers bij de eerdere virusuitbraken een onderliggende aandoeningen hadden, zoals hart- en longaandoening. De directeur benadrukt dat wij de handen ineen moeten te slaan om het coronavirus 2019-nCoV te bestrijden.

 
NIEUWSBERICHTEN
National Public Health Response Team geïnstalleerd

National Public Health Response Team geïnstalleerd

Ter uitvoering van de pandemie verklaring van het Covid-19 virus door de Pan American Health Organization/World Health Organization (WHO) was het noodzakelijk dat het Ministerie van Volksgezondheid een commissie National Public Health Response Team instelde. De commissie heeft als voornaamste taak om 24/7 invulling te geven aan de preventieve en curatieve zorg met betrekking tot de bestrijding van het Covid-19 virus. De installatie vond plaats op 8 mei jongstleden op het Ministerie van Volksgezondheid door de minister Antoine Elias.
Verbrandingsoven Commissie ondergaat naamsverandering

Verbrandingsoven Commissie ondergaat naamsverandering

Vanwege de gewijzigde beleidsinzichten vond de minister van Volksgezondheid Antoine Elias het noodzakelijk de huidige verbrandingsoven Commissie om te zetten in Stichting Bouta’s Milieuplan. De stichting zal vanaf heden zo zelfstandig mogelijk opereren. Het voornaamste doel van de stichting is het plaatsen en controleren van de landelijke verbrandingsovens. Daarnaast is de Stichting ook verantwoordelijk voor het trainen en begeleiden van plaatselijke bewoners in het omgaan met de verbrandingsovens, zodat het huisvuil verwerkt kan worden. De installatie van deze stichting vond plaats op het ministerie van Volksgezondheid op 8 mei jongstleden door Minister Antoine Elias.
Grensgebied Oost-Suriname enorme uitdaging

Grensgebied Oost-Suriname enorme uitdaging

Monitoren van de medische zorg in het Oost-Suriname grensgebied vormt een grote uitdaging. De Stichting Medische Zending Suriname (MZ) heeft in het gebied vijf poliklinieken geïdentificeerd als coördinerende poliklinieken. MZ-directeur Herman Jintie zegt dat vanwege de groeiende dreiging van COVID-19 de MZ in dit gebied een aantal poliklinieken extra moest voorbereiden. Het gaat om Langatabbetje, Gaankaba, Stoelmanseiland, Lawatabiki en Kawemhakan. Directeur Jintie benadrukt dat het gebied heel moeilijk te bereiken is, hetgeen een enorme uitdaging vormt voor MZ. Zij zet zich echter in zodat ook dit gebied over de minimale voorzieningen kan beschikken.
Gemeenschap Tjabutabiki verkeert in goede gezondheid

Gemeenschap Tjabutabiki verkeert in goede gezondheid

De gemeenschap van het dorp Tjabutabiki in Oost-Suriname verkeert in goede gezondheid. Dit meldt de algemeen directeur van de Stichting Medische Zending Suriname (MZ) Herman Jintie. De dorpelingen zijn vooralsnog onder quarantaine gesteld.
MZ concentreert zich op awareness en epidemiologische missies

MZ concentreert zich op awareness en epidemiologische missies

De Stichting Medische Zending Suriname (MZ) concentreert zich momenteel op het brengen van awareness bij de bewoners in het binnenland rond de orde en veiligheidsmaatregelen van het COVID-19 virus. Deze lockdown is recentelijk door de regering ingesteld om verspreiding van het COVID-19 coronavirus vanuit de buurlanden te voorkomen. Verder concentreert de MZ zich volgens algemeen directeur Herman Jintie ook op het uitvoeren van epidemiologische missies, om op een actieve wijze positieve gevallen op te sporen.
Operatie ‘Drin dresi wakti siki’ verloopt vlot

Operatie ‘Drin dresi wakti siki’ verloopt vlot

Op de rivieren langs de oost- en westgrens van Suriname is er minder beweging. Hoewel er enkele koppige burgers zijn die toch proberen door de mazen in het systeem te glippen, zijn er geen bijzondere aandachtspunten te melden. “Overtreders van de regels worden vanwege de strategische plekken van de controle onderschept”, zei majoor Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid, over de operatie ‘Drin dresi wakti siki’, tijdens de COVID-19 persconferentie.
Groeiende dreiging vanuit grensgebieden (1)

Groeiende dreiging vanuit grensgebieden

Een groeiende dreiging van het COVID-19 virus gaat uit van de grensgebieden. Directeur Herman Jintie van de Stichting Medische Zending Suriname (MZ) spreekt van een groeiende populatie uit de grensgebieden, te weten Frans-Guyana en Brazilië. Hij noemt onder meer de goudzoekers kampen, waarvoor er speciaal beleid is. Vanwege de situatie worden met diverse organisaties gesprekken gevoerd om de airstrip op Langatabbetje weer in goede staat te brengen voor het geval positieve gevallen worden geconstateerd.

Groeiende dreiging vanuit grensgebieden

Een groeiende dreiging van het COVID-19 virus gaat uit van de grensgebieden. Directeur Herman Jintie van de Stichting Medische Zending Suriname (MZ) spreekt van een groeiende populatie uit de grensgebieden, te weten Frans-Guyana en Brazilië. Hij noemt onder meer de goudzoekers kampen, waarvoor er speciaal beleid is. Vanwege de situatie worden met diverse organisaties gesprekken gevoerd om de airstrip op Langatabbetje weer in goede staat te brengen voor het geval positieve gevallen worden geconstateerd.
Meer dan 500 personen op COVID-19 getest

Meer dan 500 personen op COVID-19 getest

Tot en met 1 mei 2020 zijn in totaal 532 personen in Suriname getest op het COVID-19 virus. Tot deze groep behoren ook de 20 personen in het binnenland die recentelijk zijn getest na constatering van de uit Frans-Guyana overgewaaide besmette gevallen.
Alertheid COVID-19 bij Surinamers neemt af

Alertheid COVID-19 bij Surinamers neemt af

De alertheid binnen de Surinaamse samenleving ten aanzien van het COVID-19 virus is aan het afnemen. Directeur Cleopatra Jessurun, van Volksgezondheid, maakt zich ernstig zorgen om deze ontwikkeling. Zij benadrukt dat het verdere verloop van de situatie sterk afhangt van de mate waarin de orde en veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.
Internationale Dag van Verloskundigen: vieren, demonstreren, mobiliseren en verenigen

Internationale Dag van Verloskundigen: vieren, demonstreren, mobiliseren en verenigen

De Internationale Dag van de Verloskundige wordt vandaag, 5 mei, wereldwijd herdacht. Het thema voor dit jaar is: Verloskundigen met vrouwen: vieren, demonstreren, mobiliseren en verenigen. Verloskundigen werken iedere dag met vrouwen. Hierdoor ontstaat er een unieke kans om elkaar te leren kennen en een relatie op te bouwen. Op deze manier worden verloskundigen een vertrouwd onderdeel van families en gemeenschappen.
COVID-19 Crisis Managementteam zet alle zeilen bij in repatriëring

COVID-19 Crisis Managementteam zet alle zeilen bij in repatriëring

Het terughalen van ingezetenen naar Suriname, gaat onverkort door met in achtneming van de internationaal geldende COVID-19 veiligheidsregels. Het COVID-19 Crisis Managementteam wordt dagelijks overladen met mails, apps en telefoontjes van gestrande ingezetenen in het buitenland. “Wij doen er vanuit het COVID-19 Crisis Managementteam alles aan om onze Sranan mangs zo gauw als mogelijk terug te halen naar huis. Als het aan ons ligt, liever gisteren dan vandaag”, zegt luitenant-kolonel Danielle Veira van het Managementteam zichtbaar aangeslagen door de vele noodkreten.
Republic bank doneert USD 100.000 aan Volksgezondheid

Republic bank doneert USD 100.000 aan Volksgezondheid

In het kader van het indammen van de COVID-19 pandemie in Suriname, heeft de Republic Bank diverse persoonlijke beschermingsmiddelen en testmiddelen aan het ministerie van Volksgezondheid gedoneerd. De middelen zijn bestemd voor het Centraal Laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en zijn ingekocht door het bedrijf Intermed. De totale waarde van de middelen bedraagt USD 100.000.
Suriname vrij van COVID-19 positieven; Grenssituatie vereist alertheid

Suriname vrij van COVID-19 positieven; Grenssituatie vereist alertheid

De laatste COVID-19 geinfecteerde is bij haar laatste twee testen negatief getest. Deze geinfecteerde is met het resultaat, dat op 02 mei 2020 binnen was, genezen verklaard en mocht dus naar huis. Dit betekent dat ons land momenteel geen COVID-19 positieve gevallen meer kent. De monitoring van dit laatste geval stopt echter niet, de infectioloog zal over een week het laatste onderzoek verrichten.
Samenleving moet verantwoordelijkheid nemen in strijd tegen COVID-19

Samenleving moet verantwoordelijkheid nemen in strijd tegen COVID-19

De samenleving moet haar verantwoordelijkheid nemen wanneer het gaat om de strijd tegen COVID-19. Deze verantwoordelijkheid houdt in dat men in quarantaine gaat wanneer men Suriname binnenkomt; personen die ons land illegaal zijn binnengekomen moeten zich aangeven bij de autoriteiten en mensen die op de hoogte zijn van transporten en huisvesting van illegalen moeten deze informatie doorspelen aan de verantwoordelijke instanties. Luitenant-kolonel Danielle Veira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) roept op donderdag 30 april 2020 in een praatprogramma de samenleving op een bijdrage te leveren: “Als je weet dat mensen illegaal naar Suriname komen, geef het door.” Overste Veira is overigens ingenomen met de response uit de samenleving tot nog toe. “We krijgen heel wat informatie, telefoontjes, apps van mensen”, zegt ze.