Home

Voor meer info gaat u naar: www.laatjevaccineren.sr

 

 
NIEUWSBERICHTEN
Bijkans 360 duizend Covid-19 prikjes toegediend in Suriname

Bijkans 360 duizend Covid-19 prikjes toegediend in Suriname

Tot en met 8 september zijn er in totaal 359.172 prikjes van het Covid-19 vaccin in Suriname toegediend, waarvan 209.000 personen een eerste prikje en een aantal van 150.015 een tweede prikje hebben genomen, waardoor ze volledig gevaccineerd zijn. Deze informatie werd op donderdag 9 september 2021 gepresenteerd tijdens een persconferentie van het Outbreak Management Team (OMT). Uit de keuze van de vier vaccins zijn meer dan 189.000 personen ingeënt met AstraZeneca, 480 personen zijn gevaccineerd met Moderna, 6512 met Pfizer en 13.020 met Sinopharm.
4e Covid-19-golf legt gezondheidszorg Suriname enorm onder druk

4e Covid-19-golf legt gezondheidszorg Suriname enorm onder druk

Suriname zit midden in een ernstige vierde golf wat de verspreiding van het Covid-19-virus betreft. De deltavariant verspreidt zich razendsnel en het aantal besmettingen stijgt enorm. Hierdoor is het zorgsysteem overbelast geraakt. De enige manier om de overbelasting terug te dringen, is de vaccinatiegraad op te voeren. Tot deze conclusie komen de medische deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT). Op een persconferentie van donderdag 9 september hebben leden van het OMT de recente COVID-19-ontwikkelingen in Suriname met de samenleving gedeeld.

Overleg nieuw vestigingsbeleid en registratie huisartsen

Het Ministerie van Volksgezondheid streeft ernaar dat elke arts, werkzaam in de eerste lijn, mits deze voldoet aan alle voorwaarden om dit beroep alhieT te mogen uitoefenen, over een geldige vergunning dient te beschikken (conform het gestelde in decreet E-43). Tevens zal het in te voeren vestigingsbeleid erop gericht zijn om de spreiding van dienstverleners in de eerste lijn zoveel als mogelijk te bevorderen.
Installalie Stichtingsbestuur JeugdtandVerzorging

Installalie Stichtingsbestuur JeugdtandVerzorging

De Stiching Jeugdtandverzorging heeft een nieuw Stichtingsbestuur. De installatie van het nieuwbakken stichtingsbestuur vond plaats op vrijdag 3 september jl door minister Amar Ramadin van Volksgezondheid. Dit bestuur wordt geleid door drs. Sandro Alberga die in het bestuur zitting heeft namens het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de voorzitter van het bestuur, Sandro Alberga is een van de voornaamste taken van het bestuur, het benoemen van een directeur voor de Stichting Jeugdtandverzorging,welk traject reeds in gang is gezet.
Vriendengroep Himmat/OHM doneert ziekenhuisbedden aan Volksgezondheid

Vriendengroep Himmat/OHM doneert ziekenhuisbedden aan Volksgezondheid

Op donderdag 2 September jl. zijn een aantal ziekenhuisbedden en matrassen aan de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin door de vrienden groep Himmit gedoneerd ten behoeve van de gezondsheidszorg in Suriname. Tijdens de overhandiging zijn er toespraken gedaan door verschillende sprekers, zoals de Minister van Volksgezondheid (VG), de directeur Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, DC Noord Oost, Ricardo Bhola en de hoofdcoördinator van de vriendengroep Himmat, Santi Perkash Gobinda.
Moderna vaccins in Suriname zijn veilig

Moderna vaccins in Suriname zijn veilig

Momenteel wordt er een bericht verspreid via de internationale media dat er badges van het Moderna vaccin zijn beschadigd. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft Moderna vaccins ontvangen met badgenummer 3003604. Dit betreft een Europese bezending en niet de Japanse lading, waarover er veel ophef is ontstaan. In de badges uit Japan met de nummers 3004667, 3004734 en 3004956 zijn er onregelmatigheden aangetroffen.
Geen wijziging in Covid-19-maatregelen

Geen wijziging in Covid-19-maatregelen

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft op een op 31 augustus 2021 gehouden persconferentie benadrukt dat de Covid-19-situatie in ons nog steeds getypeerd kan worden als onaangenaam. Hierbij zijn de epidemiologische ontwikkelingen en de inspanningen die er vanuit het ministerie van Volksgezondheid gepleegd worden om de vaccinatiebereidheid te bevorderen, breedvoerig onderstreept. De bewindsman geeft aan dat de regering niemand verplicht om te vaccineren. “Het Covid-19 Clusterteam heeft besloten dat drie campagnes vanwege de huidige coronasituatie geïntensiveerd moeten worden. Het betreft de MoHaNa- en de vaccinatiecampagne met inzet van jeugdambassadeurs en de campagne van handhaving op alert handelen en beboeting,” aldus minister Ramadhin. Voor nu achten de autoriteiten het nog niet nodig om een wijziging te brengen in de Covid-19-maatregelen.
Vaccineren betekent bewust kiezen uit vier vaccins

Vaccineren betekent bewust kiezen uit vier vaccins

De urgentie voor het laten toedienen van vaccinaties is nog steeds erg hoog in ons land. Het bestrijden van de pandemie en het tegengaan van de verspreiding van het covid-19 virus zijn noodzakelijk om een leefbaar en aantrekkelijk economisch klimaat in ons land te bewerkstelligen. Suriname heeft momenteel meerdere vaccins beschikbaar namelijk: Astrazeneca, Moderna, Sinopharm en Pfizer. Ook jongeren vanaf 12 jaar oud kunnen nu worden gevaccineerd. Het pfizer vaccin zal voornamelijk worden toegediend aan jongeren van 12 tot en met 17 jaar oud. Toestemming vanuit een ouder of voogd is hiervoor noodzakelijk. En zwangere kunnen kiezen tussen het moderna en pfizer vaccin. Overige personen, van 18 jaar en ouder, die nog niet zijn gevaccineerd, kiezen uit de vier eerder genoemde vaccins.
Vaccinatieprogramma volledig in uitvoering

Vaccinatieprogramma volledig in uitvoering

Om de Surinaamse samenleving zoveel als mogelijk te beschermen tegen ernstige risico’s van het COVID-19 virus wordt het vaccinatieprogramma in volle toeren uitgevoerd. Burgers kunnen op diverse locaties in verschillende districten zich laten inenten tegen het virus. Momenteel zijn vanuit het ministerie van Volksgezondheid de volgende merken vaccines beschikbaar voor bepaalde doelgroepen:
Pfizer vaccins in Suriname gearriveerd

Pfizer vaccins in Suriname gearriveerd

Op vrijdag 20 augustus j.l. is de eerste bezending van 140.400 doses Pfizer vaccins, aangekomen. Suriname ontvangt in de komende periode, een totaal van 549.900 doses Pfizer vaccins vanuit de Verenigde Staten van Amerika. Deze vaccins zijn een donatie aan de Caricom, waar ook Suriname uit kan putten. De urgentie voor het laten toedienen van vaccinaties is nog steeds erg hoog in ons land. Het bestrijden van de pandemie en het tegengaan van de verspreiding van het corona virus zijn noodzakelijk om een leefbaar en aantrekkelijk economisch klimaat in ons land te bewerkstelligen.
Pfizer-vaccins uit VS officieel overgedragen aan Suriname

Pfizer-vaccins uit VS officieel overgedragen aan Suriname

De Amerikaanse ambassadeur in Suriname Karen Lynn Williams heeft officieel de donatie van Pfizer-vaccins uit de Verenigde Staten van Amerika (VS) overdragen aan Suriname. De symbolische overhandiging vond op zaterdag 21 augustus 2021 plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). BIBIS-minister Albert Ramdin en collegaminister Amar Ramadhin van Volksgezondheid hebben de vaccins in ontvangst genomen. De meer dan 140.000 doses zijn op vrijdag 20 augustus gearriveerd in Suriname.
Dr. Sprenger: “Communicatie COVID-vaccinatie moet meer geactiveerd worden in Suriname”

Dr. Sprenger: “Communicatie COVID-vaccinatie moet meer geactiveerd worden in Suriname”

De Nederlandse arts-microbioloog en epidemioloog Marc Sprenger, die momenteel als speciaal gezant in Suriname is om te adviseren over de acute coronazorg, heeft in een overleg met president Chandrikapersad Santokhi tussentijdse aanbevelingen gedaan met betrekking tot de Covid-19-vaccinatiecampagne en de organisatie rond Covid-19 in Suriname. Het overleg is op zaterdag 14 augustus 2021 geweest op het Kabinet van de President in bijzijn van de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, de directeur van Volksgezondheid Rakesh Gajadhar Sukul en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).
RGD-wachtdienstregeling: zaterdag 14 augustus tot en met maandag 16 augustus 2021

RGD-wachtdienstregeling: zaterdag 14 augustus tot en met maandag 16 augustus 2021

STICHTING REGIONALE GEZONDHEIDSDIENST WACHTDIENST REGELING VOOR HUISARTSEN Datum: zaterdag 14 tot maandag 16 augustus 2021
Verspreiding Delta variant in Suriname

Verspreiding Delta variant in Suriname

Hierbij deelt het Ministerie van Volksgezondheid mee dat vanuit de surveillance ten aanzien van de COVID-19 varianten, er vastgesteld is dat er momenteel een verspreiding van de Delta variant van het COVID-19 virus plaatsvindt binnen de gemeenschap. Er zijn in de afgelopen twee weken vier gevallen vastgesteld, waarvan bij twee niet duidelijk is waar deze het virus hebben opgelopen.
COVID-19-maatregelen maandag 9 augustus 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021

COVID-19-maatregelen maandag 9 augustus 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021

In essentie zijn de volgende punten aangepast; 1. De grens met Brazilië: outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer toegestaan. Dit steeds onder specifieke condities. 2. De aangekondigde maatregelen gelden voor 3 weken. Van maandag 9 augustus 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021 gelden de volgende maatregelen: