Home

Coronavirus

zorgvuldig hoesten en niezen én het gebruik van wegwerpdoekjes, zijn doelmatige handelingen, die de gemeenschap in acht dient te nemen om zichzelf te beschermen tegen virussen en ook ervoor te zorgen dat die virussen zich niet verspreiden. Dit benadrukt Cleopatra Jessurun, directeur van het ministerie van Volksgezondheid, in een vraaggesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Het NII sprak met directeur Jessurun over het 2019 nCoV, een variant van het coronavirus, dat eind 2019 is uitgebroken in de Chinese stad Wuhan. De awareness over het virus wordt wereldwijd verspreid en in Suriname is ook het ministerie van Volksgezondheid alert. Het virus komt oorspronkelijk voor bij dieren, maar blijkt te zijn overgedragen van dier op mens. Het virus vertoont gelijkenissen met het SARS- en MERS-virus, die in het verleden ook dodelijke slachtoffers hebben geëist. SARS, MERS en 2019-nCoV kunnen dodelijke longontstekingen veroorzaken.
Directeur Jessurun zegt dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) reeds richtlijnen, met betrekking tot het virus heeft gegeven. Hier vallen onder meer internationale gezondheidsvoorschriften en voorschriften voor gezondheidsfunctionarissen op havens. Het ministerie van Volksgezondheid heeft al een Plan van Aanpak opgesteld, dat ingaat bij een eventuele melding van een vermoedelijk geval van besmetting uit een hoog risicogebied. Deze melding geschiedt via een internationaal digitaal systeem waartoe alle havens toegang hebben. Alle controlerende en medische autoriteiten hebben de protocollen gehad, met betrekking tot het coronavirus 2019-nCoV. Daarnaast dient ook het volk uitbraak van ziektes te voorkomen. Het is van belang dat mensen zichzelf beschermen om daardoor het verder verspreiden van virussen te voorkomen. Goed schoon wassen van de handen met zeep of desinfecteren, wordt al jaren gestimuleerd. Het ministerie adviseert ook het hoest- en niesetiket of het gebruik van een wegwerpdoekje in plaats van een zakdoek. Geconstateerd is dat het virus in wildvlees voorkomt; er wordt nog onderzocht of het voorkomt in vleermuizen- of slangenvlees. De officiële melding hierover wordt gedeeld met de gemeenschap.
Recentelijk is via social media ervan gemaakt, als zouden personen in Suriname besmet zijn met het virus. Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze meldingen intussen tegengesproken en zal acties ondernemen tegen degenen die hiermee onrust willen zaaien.
Directeur Jessurun geeft verder te kennen dat het sterftecijfer van 2019-nCoV tussen de 4% en 6% ligt, maar kan stijgen gezien de toegenomen besmettingsgevallen. Het sterftecijfer is het aantal dodelijke slachtoffers dat het virus opeist. Bij SARS en MERS was dat respectievelijk 10% om 36%. Verder blijkt dat de meeste slachtoffers bij de eerdere virusuitbraken een onderliggende aandoeningen hadden, zoals hart- en longaandoening. De directeur benadrukt dat wij de handen ineen moeten te slaan om het coronavirus 2019-nCoV te bestrijden.

 
NIEUWSBERICHTEN
RCR Zorghotel in beeld als quarantaine

RCR Zorghotel in beeld als quarantaine

Over geluiden als zou het Wanica Ziekenhuis niet voldoen, zei vice-president Michael Ashwin Adhin dat het ziekenhuis volledig geschikt is als quarantaine ruimte. Hij liet alvast weten dat er uitbreiding komt van ruimtes om te voldoen aan de opvang. De vice-president noemde onder meer ingezeten die nog moeten terugkeren c.q. worden opgehaald, PSA-houders en leden van diplomatieke diensten als groepen die in quarantaine geplaatst zullen worden.
Suriname noteert eerste COVID-19 geval Friday 13 March , 2020872

Suriname noteert eerste COVID-19 geval Friday 13 March , 2020872

Suriname is ook niet bespaard gebleven van het COVID-19 virus. In De Nationale Assemblee heeft vice president Michael Ashwin Adhin deze mededeling gedaan. Het betreft een persoon die uit Nederland is gekomen. In overleg met actoren is besloten om een aantal verhoogde maatregelen te treffen. Zo wordt geadviseerd dat burgers grote bijeenkomsten vermijden.
MINOWC COVID-19 meeting

MINOWC COVID-19 meeting

De leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, inspecteurs van de diverse schoolniveaus, alsook andere afdelingshoofden waren aanwezig tijdens de COVID-19 bijeenkomst. Minister Lilian Ferrier opende de bijeenkomst op woensdag 11 maart op het hoofdkantoor. Het doel van deze bijeenkomst was het onderwijsveld te informeren en bewust te maken over COVID-19, hoe dit te voorkomen en toe te zien op de naleving van de instructies. Alle directeuren ontvingen een schrijven vanuit het ministerie betreffende het virus.
Minister Antoine Elias schept in DNA duidelijkheid over SZF

Minister Antoine Elias schept in DNA duidelijkheid over SZF

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft in de Nationale Assemblee duidelijkheid geschapen over het reilen en zeilen van het Staatsziekenfonds (SZF). Op maandag 9 maart werd in het parlement het interpellatievoorstel met betrekking tot de ziektekostenverzekeraar in behandeling genomen. De bewindsman ging onder meer op opmerkingen vanuit het parlement over een vermeende schuld van SRD 300 miljoen die het SZF zou hebben. Reagerend op de vraagstelling hoe de achterstanden van de ziekenhuizen zullen worden weggewerkt, zei de bewindsman nadrukkelijk dat er bij het SZF geen brief bekend is van een openstaande schuld van SRD 300 miljoen. “Niet van de ziekenhuizen individueel en ook niet vanuit de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR),” aldus minister Elias die zei dat de laatste meeting met de NZR dateert van vroeg in 2019. Hij gaf aan dat het SZF en de ziekenhuizen wel in een matchingprocedure zitten om gezamenlijk vast te stellen of er eventuele verschillen bestaan in de declaraties en de afhandelingen.
Vier vermoedelijke gevallen COVID-19 negatief getest

Vier vermoedelijke gevallen COVID-19 negatief getest

De Hotline van het BOG, het nummer 178, wordt platgebeld. Opmerkelijk is dat het bewustwordingsproces met betrekking tot COVID-19 al opgang begint te komen in de samenleving. Alerte burgers bellen naar de hotline en maken melding van vermoedelijke gevallen. Zo waren vier vermoedelijke gevallen van COVID-19 geïsoleerd, totdat het resultaat van de test uitkwam. Alle vier zijn negatief getest op COVID-19. Tot nu toe zij er geen geregistreerde gevallen van COVID-19 in Suriname. Dit meldt het Ministerie van Volksgezondheid.
Spoed CARICOM Topontmoeting inzake COVID-19

Spoed CARICOM Topontmoeting inzake COVID-19

De leiders van de Caraïbische Regio zijn op zondag 1 maart 2020 bijeengekomen in Bridgetown, Barbados, onder het voorzitterschap van Premier Mia Mottley, voor het bespreken van de recente ontwikkelingen in de wereld gezondheidssituatie en het bereiken van een regionaal protocol ter zake het omgaan met het COVID-19 virus.
AZP zet met gerenoveerde Radiologie stap vooruit in betere zorg

AZP zet met gerenoveerde Radiologie stap vooruit in betere zorg

De afdeling Radiologie binnen het Medisch Diagnostisch Behandel Centrum van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) voldoet aan de gewenste standaarden. De afdeling die in de afgelopen periode een renovatie heeft ondergaan, is op maandag 24 februari wederom opengesteld. Ziekenhuisdirecteur Claudia Marica-Redan is zeer ingenomen. Volgens haar zet het ziekenhuis hiermee en met behulp van bevriende donateurs een stap vooruit in betere zorg. De afdeling is met steun van de Staatsolie Foundation gerenoveerd en heringericht tot een patiëntvriendelijke ruimte.
Volksgezondheid geeft duidelijkheid over bericht dochters Engelhart (1)

Volksgezondheid geeft duidelijkheid over bericht dochters Engelhart

Reagerend op het bericht van De Ware Tijd (DWT), 19 februari 2020, na het seminar “Toezicht in de ouderenzorg”, dat georganiseerd was op dinsdag 18 februari 2020. In het bericht wordt aangegeven dat de dochters van de overleden heer Alphons Engelhart de stoep van het ministerie van Volksgezondheid platgelopen hebben en werden van het kastje naar de muur gestuurd.

Vermoedelijk geval Covid 19 negatief getest

Het Ministerie van Volksgezondheid kreeg een melding vanuit de Spoedeisende Hulp van een vermoedelijk geval van besmetting met het COVID-19. De chief officer van een schip, kwam ons land binnen met hoesten en koorts. Deze melding kwam in de ochtend van 25 februari binnen.
Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Voorbereidingsmaatregelen COVID-19 in volle gang

Het 2019 Novel Corona Virus (2019nCoV), de nu geheten COVID-19 en voor het eerst waargenomen in China, maakt deel uit van een grote familie van Coronavirussen waarvan bekend is dat deze ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot meer ernstige kwalen. Sinds de uitbraak zijn er een aantal mens tot mens overdrachten geweest die voornamelijk bij gezondheidszorgwerknemers en familieleden, belast met de zorg voor besmette personen, heeft plaatsgevonden in het buitenland. Het aantal besmettingen en sterftegevallen lopen op, maar in Suriname hebben we tot nu toe geen geregistreerde gevallen met dit virus. De Surinaamse autoriteiten hebben diverse voorbereidingsmaatregelen getroffen:
Minister Elias presenteert Cubaanse artsen aan Pokigron

Minister Elias presenteert Cubaanse artsen aan Pokigron

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft de Cubaanse artsen die in de omgeving Pokigron tot JawJaw worden tewerkgesteld, gepresenteerd aan de bewoners van dit gebied. De bewindsman zei dat hijzelf met de artsen naar het gebied is geweest, omdat hij dat aan de gemeenschap had beloofd. Hij deed het gebied op donderdag 20 februari aan.
Volksgezondheid geeft duidelijkheid over bericht dochters Engelhart

Volksgezondheid geeft duidelijkheid over bericht dochters Engelhart

Reagerend op het bericht van De Ware Tijd (DWT), 19 februari 2020, na het seminar “Toezicht in de ouderenzorg”, dat georganiseerd was op dinsdag 18 februari 2020. In het bericht wordt aangegeven dat de dochters van de overleden heer Alphons Engelhart de stoep van het ministerie van Volksgezondheid platgelopen hebben en werden van het kastje naar de muur gestuurd.
Regering zet helikopter in voor ontwikkeling binnenland

Regering zet helikopter in voor ontwikkeling binnenland

De regering heeft speciaal voor activiteiten ter ontwikkeling van het binnenland een Russische helikopter ingezet. Verschillende overheidsinstanties, alsook particulieren die activiteiten uitvoeren ter ontwikkeling van het binnenland zullen in de gelegenheid worden gesteld om materiaal naar de afgelegen gebieden te laten vervoeren. Het ministerie van Volksgezondheid is in de gelegenheid om als eerste gebruik te maken van deze voorziening.