Home

Voor meer info gaat u naar: www.laatjevaccineren.sr

 

 
NIEUWSBERICHTEN
Minister Ramadhin kondigt fondswerving COVID-19-vaccin aan

Minister Ramadhin kondigt fondswerving COVID-19-vaccin aan

De aanschaf van het vaccin en vaccinatie tegen COVID-19 zal met een landelijke strategie geschieden. Het COVID-19-coronavirus is nieuw evenals het vaccin daartegen. En hoewel het nog niet genoegzaam bekend is welk vaccin op welk termijn beschikbaar is, wil Suriname dit wel voor haar bevolking garanderen. Besloten is daarom dat er een landelijk fonds zal worden opgericht, waarbij met de gezamenlijke inspanning van de overheid, het bedrijfsleven en stakeholders aan fondswerving gedaan zal worden.
Regering garandeert samenleving van door WHO goedgekeurde vaccin

Regering garandeert samenleving van door WHO goedgekeurde vaccin

De regering geeft de samenleving de garantie dat er alleen gekozen zal worden voor door de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, goedgekeurd COVID-19-vaccins. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid benadrukt dat er niet zomaar vaccins zullen worden toegediend, “We gaan het goed voorbereiden. We gaan de mensen genoegzaam informeren”, zegt de bewindsman tegenover de Communicatie Dienst Suriname (CDS).
President geïnformeerd over stand van zaken rond vaccin

President geïnformeerd over stand van zaken rond vaccin

De ministers Amar Ramadhin van Volksgezondheid en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Betrekking (BIBIS) hebben president Chandrikapersad geïnformeerd over de stand van zaken rond de aanschaf van het COVID-19-vaccin en de voorbereidingen op vaccinatiecampagne vooraf. Dit gebeurde op dinsdag 19 januari 2021.
Geneesmiddelen Registratie Commissie geïnstalleerd

Geneesmiddelen Registratie Commissie geïnstalleerd

De Geneesmiddelen Registratie Commissie, welke zich zal bezighouden met de effectiviteit, veiligheid en kwaliteit van de geneesmiddelen die zullen komen op de Surinaamse markt, is op dinsdag 6 januari 2021 geïnstalleerd door de minister van Volksgezondheid, Drs. Amar Ramadhin.
COVID-19-maatregelen 17 januari – 23 januari

COVID-19-maatregelen 17 januari – 23 januari

De COVID-19-maatregelen worden vooralsnog gecontinueerd. De algemene maatregelen blijven van kracht, te weten: 1. Draag uw mond- en neusbedekking. (Dit geldt niet voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar); 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand, altijd in acht. 3.Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een handsanitizer. Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan. Vanaf zondag 17 januari 2021 tot en met zaterdag 23 januari 2021 gelden de volgende maatregelen:
COVID-19-maatregelen worden vooralsnog gecontinueerd

COVID-19-maatregelen worden vooralsnog gecontinueerd

Heden, 15 januari 2021, heeft het Outbreak Management Team in een evaluatiemeeting de COVID-19-statistieken van de afgelopen week besproken. Het gemiddelde aan dagelijkse nieuwe positief geteste personen is nog steeds te hoog. Dat zijn nu ongeveer 79 nieuwe infecties per dag. Daarnaast zijn de meeste besmettingen te herleiden tot een periode rond de jaarwisseling.
Versoepelen voorlopig geen optie

Versoepelen voorlopig geen optie

Het versoepelen van de COVID-19-maatregelen is nu geen optie, anders dreigt het aantal besmettingen te zullen verdubbelen. Tijdens de COVID-19-persconferentie op zondag 10 januari 2021 is benadrukt dat de huidige COVID-19-maatregelen gehandhaafd blijven. De geldende maatregelen tot en met zaterdag 16 januari 2021 zijn:
COVID Brigade voor strengere handhaving en naleving

COVID Brigade voor strengere handhaving en naleving

Een speciale COVID Brigade zal op basis van de wettelijke voorzieningen gaan toezien op de naleving en handhaving van de maatregelen en protocollen die vanuit de overheid zijn uitgegaan voor het onder controle houden van COVID-19. In deze brigade zullen de units en ministeries die reeds betrokken zijn bij de handhaving en naleving geïntegreerd zijn. “We gaan ervoor zorgen dat in de COVID Brigade die wettelijke voorzieningen er zijn om hard op te treden, daar waar nodig is”, aldus minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).
Minister Ramadhin kondigt uitbreiding bed- en isolatiecapaciteit aan

Minister Ramadhin kondigt uitbreiding bed- en isolatiecapaciteit aan

De regering werkt eraan om deze week nog de bed- en isolatiecapaciteit op respectievelijk de verpleegafdelingen van ziekenhuizen en Residence Inn uit te breiden. Dit gaf minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid te kennen tijdens de COVID-19-persconferentie op zaterdag 2 januari 2021. Landelijk bedraagt de Intensive Care-capaciteit 40 bedden, waarvan momenteel 9 bezet zijn. Verder liggen er totaal 96 personen op de verpleegafdelingen van het Regionaal Ziekenhuis Wanica en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.
Overheidskantoren en scholen langer gesloten

Overheidskantoren en scholen langer gesloten

Minister Amar Ramadhin heeft tijdens een zaterdag 2 januari 2021 belegde COVID-19-persconferentie de maatregelen voor de komende twee weken bekendgemaakt. Vanaf zondag 3 januari 2021 tot en met zaterdag 16 januari 2021 gelden, op basis van de discussies en cijfers uit de gehouden beraadslagingen, de onderstaande maatregelen met betrekking tot COVID-19. Alle overheidskantoren en scholen zullen in de periode van 3 januari 2021 tot en met 16 januari 2021 worden gesloten (zie maatregel 10).
AZP adviseert bezoek aan SEH alleen bij urgente gevallen

AZP adviseert bezoek aan SEH alleen bij urgente gevallen

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) krijgt elk jaar rond de jaarwisseling een grote toestroom van mensen naar de SEH. Het ziekenhuis doet een dringend beroep op de Surinaamse gemeenschap haar afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) rond de jaarwisseling en vooral op 31 december 2020 en 1 januari 2021 zoveel als mogelijk te vermijden en deze afdeling alleen aan te doen bij zeer dringende gevallen. Indien men niet urgent hulp nodig heeft, wordt verwezen naar de volgende medische centra:
COVID-19 maatregelen gehandhaafd; lockdown blijft 19.00 uur

COVID-19 maatregelen gehandhaafd; lockdown blijft 19.00 uur

De COVID-maatregelen blijven van kracht. Tijdens een belegde persconferentie op maandag 28 december is door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid benadrukt dat de situatie nog steeds ernstig is en dat de maatregelen gehandhaafd blijven. Gezien de drukke periode in aanloop naar de jaarafsluiting, wordt dringend het beroep gedaan op de samenleving zich te allen tijde te houden aan de maatregelen. Vanaf maandag 28 december tot en met zaterdag 2 januari gelden de volgende maatregelen:
Telesur geeft blijk van waardering aan frontliners in de zorg

Telesur geeft blijk van waardering aan frontliners in de zorg

De corona pandemie heeft ongetwijfeld een enorme impact op de samenleving, met name op onze frontliners in de Covid-19 zorg. Daarom heeft Telesur gemeend om de zorgverleners van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) een extraatje te geven als blijk van waardering voor hun bijzondere inzet in het haast afgelopen jaar.