Home

Coronavirus

zorgvuldig hoesten en niezen én het gebruik van wegwerpdoekjes, zijn doelmatige handelingen, die de gemeenschap in acht dient te nemen om zichzelf te beschermen tegen virussen en ook ervoor te zorgen dat die virussen zich niet verspreiden. Dit benadrukt Cleopatra Jessurun, directeur van het ministerie van Volksgezondheid, in een vraaggesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Het NII sprak met directeur Jessurun over het 2019 nCoV, een variant van het coronavirus, dat eind 2019 is uitgebroken in de Chinese stad Wuhan. De awareness over het virus wordt wereldwijd verspreid en in Suriname is ook het ministerie van Volksgezondheid alert. Het virus komt oorspronkelijk voor bij dieren, maar blijkt te zijn overgedragen van dier op mens. Het virus vertoont gelijkenissen met het SARS- en MERS-virus, die in het verleden ook dodelijke slachtoffers hebben geëist. SARS, MERS en 2019-nCoV kunnen dodelijke longontstekingen veroorzaken.
Directeur Jessurun zegt dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) reeds richtlijnen, met betrekking tot het virus heeft gegeven. Hier vallen onder meer internationale gezondheidsvoorschriften en voorschriften voor gezondheidsfunctionarissen op havens. Het ministerie van Volksgezondheid heeft al een Plan van Aanpak opgesteld, dat ingaat bij een eventuele melding van een vermoedelijk geval van besmetting uit een hoog risicogebied. Deze melding geschiedt via een internationaal digitaal systeem waartoe alle havens toegang hebben. Alle controlerende en medische autoriteiten hebben de protocollen gehad, met betrekking tot het coronavirus 2019-nCoV. Daarnaast dient ook het volk uitbraak van ziektes te voorkomen. Het is van belang dat mensen zichzelf beschermen om daardoor het verder verspreiden van virussen te voorkomen. Goed schoon wassen van de handen met zeep of desinfecteren, wordt al jaren gestimuleerd. Het ministerie adviseert ook het hoest- en niesetiket of het gebruik van een wegwerpdoekje in plaats van een zakdoek. Geconstateerd is dat het virus in wildvlees voorkomt; er wordt nog onderzocht of het voorkomt in vleermuizen- of slangenvlees. De officiële melding hierover wordt gedeeld met de gemeenschap.
Recentelijk is via social media ervan gemaakt, als zouden personen in Suriname besmet zijn met het virus. Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze meldingen intussen tegengesproken en zal acties ondernemen tegen degenen die hiermee onrust willen zaaien.
Directeur Jessurun geeft verder te kennen dat het sterftecijfer van 2019-nCoV tussen de 4% en 6% ligt, maar kan stijgen gezien de toegenomen besmettingsgevallen. Het sterftecijfer is het aantal dodelijke slachtoffers dat het virus opeist. Bij SARS en MERS was dat respectievelijk 10% om 36%. Verder blijkt dat de meeste slachtoffers bij de eerdere virusuitbraken een onderliggende aandoeningen hadden, zoals hart- en longaandoening. De directeur benadrukt dat wij de handen ineen moeten te slaan om het coronavirus 2019-nCoV te bestrijden.

 
NIEUWSBERICHTEN
Alibaba en Surinaamse Chinese Vereniging doneren aan Volksgezondheid

Alibaba en Surinaamse Chinese Vereniging doneren aan Volksgezondheid

Alibaba, het mega online shopping bedrijf in China heeft een aantal persoonlijke beschermingsmiddelen via de Chinese Ambassade in Suriname gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid. Dit ter ondersteuning van de acties tegen het verder verspreiden van het COVID-19 virus. De overhandiging van de middelen vond plaats op maandag 6 april op het ministerie van Volksgezondheid. De donatie bestaat uit 2 beademingsapparaten, 30.000 chirurgische mondmaskers en 2000 COVID-19 testen. Minister Antoine Elias is zeer ingenomen met de geste, vooral vanwege de vriendschappelijke relatie die Suriname heeft met China.

Drie COVID-19 patiënten genezen verklaard

Drie eerder positief getestte gevallen zijn genezen verklaard. Het drietal is geïsoleerd geworden nadat hun status bekend werd. Het drietal is continu gemonitord geworden tijdens de infectieperiode.
Dagelijks 15 tot 20 verdachte COVID-19 gevallen gemeld

Dagelijks 15 tot 20 verdachte COVID-19 gevallen gemeld

Dagelijks rukt de ambulancedienst van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) 15 tot 20 keer uit voor de controle van vermoedelijke COVID-19 gevallen. Na afstemming met de infectioloog wordt besloten als de persoon getest zal worden op COVID-19.
Verpleegkundigen en gezondheidswerkers riskeren leven in strijd tegen COVID-19

Verpleegkundigen en gezondheidswerkers riskeren leven in strijd tegen COVID-19

Over de hele wereld en ook hier in Suriname staan verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers in de frontlinie in de strijd om de verspreiding van COVID-19 te vertragen. Ze riskeren daarbij hun eigen leven om anderen te redden en inspireren ons allemaal met hun toewijding en opoffering. Zo benadrukt minister Antoine Elias van Volksgezondheid in zijn statement in verband met de Wereldgezondheidsdag 7 april 2020. Volgens de bewindsman zullen blauwe lintjes beschikbaar worden gesteld om deze week te worden gedragen als teken van de toewijding van de verpleegkundigen en gezondheidswerkers. “Laten we hen op deze Wereldgezondheidsdag aanmoedigen met de belofte dat onze dankbaarheid zich zal uiten in de tastbare steun die ze nodig hebben en verdienen”, aldus de bewindsman.
Volksgezondheid-directeur waardeert inzet frontlinie zorg- en hulpverleners

Volksgezondheid-directeur waardeert inzet frontlinie zorg- en hulpverleners

De frontlinie die voor de samenleving misschien onzichtbaar is, werkt dag en nacht keihard tijdens deze COVID-19 epidemie. “Wat u ziet hier op de teller en wat u hoort tijdens de persconferentie, is maar een schets van wat er de hele dag gebeurt”, zei Volksgezondheid-directeur Cleopatra Jessurun tijdens de COVID-19 persconferentie van 6 april.
Protocol (thuis)quarantaine bij COVID-19

Protocol (thuis)quarantaine bij COVID-19

Tijdens de quarantaineperiode wordt er regelmatig contact gemaakt door de Medische Dienst van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) om de gezondheidstoestand te evalueren. Personen in quarantaine worden gevraagd om tweemaal daags de temperatuur op te nemen en te registreren. Bij een temperatuur van groter of gelijk aan 37.5 graden of andere klachten zal men contact moeten maken via het verstrekte telefoonnummer van de Medische Dienst.
World Health Day ‒ 7 April 2020, THEMA: Nurses and midwives: Leading the way to Universal Health

World Health Day ‒ 7 April 2020, THEMA: Nurses and midwives: Leading the way to Universal Health

Met de ‘Wereldgezondheidsdag’ – ieder jaar op 7 april – vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aandacht voor gezondheid en ziektes in de wereld. Ieder jaar krijgt de dag een thema mee; 2020 is het jaar van de Verpleegkundige en Verloskundige (International Year of the Nurse and the Midwife). Het thema World Health Day 2020 is “Nurses and Midwives: Leading the way to Universal Health.”
Digicel Suriname schenkt donatie aan ministerie van Volksgezondheid

Digicel Suriname schenkt donatie aan ministerie van Volksgezondheid

Op het ministerie van Volksgezondheid vond een schenking plaats van Digicel Suriname aan het ministerie van Volksgezondheid. Deze schenking vond plaats op vrijdag 03 april jongstleden, onder aanwezigheid van de minister van Volksgezondheid Antoine Elias, de CEO van Digicel Suirname, Deonarine Gopaul, Head of Marketing Eugenie Haynes en andere marketingmedewerkers.
SAB N.V. doet schenking aan ministerie van Volksgezondheid

SAB N.V. doet schenking aan ministerie van Volksgezondheid

Op het ministerie van Volksgezondheid vond een schenking plaats door de Suriname Alcoholic Beverages N.V. (SAB N.V.) aan het ministerie van Volksgezondheid. De overhandiging van deze geste gebeurde op vrijdag 03 april, onder aanwezigheid van de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias en de directeur van SAB N.V., Steven Ma Ajong.
Opening verbrandingsoven in Apetina als uitvloeisel van het bezoek van President Bouterse

Opening verbrandingsoven in Apetina als uitvloeisel van het bezoek van President Bouterse

De opening van de verbrandingsoven in het inheemse dorp Apetina, de eerste in het Tapanahoni gebied, is het resultaat van het bezoek van President Desire Delano Bouterse aan dit dorp in 2017. De dorpsgemeenschap kaartte toen aan dat men behoefte had aan een structurele vuilverwerking in hun dorp. Hierdoor is als onderdeel van Bouta’s Milieuplan, onder coördinatie van het Ministerie van Volksgezondheid, de 22ste verbrandingsoven geopend, zodat het vuil op een verantwoorde manier kan worden verwerkt.
Ministerie Volksgezondheid zeer ontstemd over berichtgeving COVID-19 overledene

Ministerie Volksgezondheid zeer ontstemd over berichtgeving COVID-19 overledene

Het Ministerie van Volksgezondheid is zeer ontstemd over de diverse berichtgevingen in de media en via social media over de eerste COVID-19 overledene gisteren. Reeds voordat de autoriteiten nog de familie goed op de hoogte hadden kunnen stellen, hadden de diverse media en anderen via Facebook al met naam, toenaam en foto van de overledene rondgestuurd. “Het is toch onmenselijk en verschrikkelijk dat met het leed van de familie op deze manier wordt omgegaan? De kinderen hebben het via de media moeten vernemen. Dit mag zich nooit meer herhalen”, zegt directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, diep teleurgesteld namens het Ministerie.
Teller COVID-19 gevallen daalt niet

Teller COVID-19 gevallen daalt niet

De teller van COVID-19 gevallen, die momenteel op 10 staat, geeft het aantal mensen aan dat in Suriname is getest op COVID-19 en positief is bevonden. Directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, legt uit dat deze teller nimmer daalt. Indien mensen genezen zijn, wordt het vermeld onder “genezen”. “Iemand die bijvoorbeeld geneest van het COVID-19 virus wordt dus niet afgetrokken van het aantal positieve gevallen, maar apart vermeld.”
Go.Data Software om COVID-19 cases en contacten in Suriname te volgen

Go.Data Software om COVID-19 cases en contacten in Suriname te volgen

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft ondersteuning gehad van de Pan American Health Organization (PAHO) en de IDB om Go.Data te lanceren, een Outbreak Investigation Data Management System, ontwikkeld door de WHO en de Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN). Op 2 april 2020 is aan het team van epidemiologie van het BOG een training gegeven in het gebruik van het systeem en gegevens over lopende zaken en contacten werden reeds ingevoerd en geanalyseerd voor Suriname.
Overige COVID-19 patiënten in stabiele toestand

Overige COVID-19 patiënten in stabiele toestand

Suriname heeft op vrijdag 3 april 2020 zijn eerste COVID-19 overledene genoteerd. De overige COVID-19 patiënten verkeren volgens minister Antoine Elias van Volksgezondheid allemaal in stabiele toestand. Deze informatie deelde de bewindsman tijdens de reguliere persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam op vrijdag 3 april 2020. Twee van de patiënten zijn reeds ontslagen uit de Intensive Care Unit van het St. Vincentius Ziekenhuis en zijn op de verpleegafdeling van het ’s Lands Hospitaal. Een derde is ontslagen en zit momenteel in thuisquarantaine.
Volksgezondheid maant samenleving tot kalmte

Volksgezondheid maant samenleving tot kalmte

In navolging op het eerste dodelijke COVID-19 slachtoffer in Suriname, maant minister Antoine Elias van Volksgezondheid aan tot kalmte. De bewindsman roept de samenleving op om alle adviezen met betrekking tot persoonlijke hygiëne, sociale afstandelijkheid en algemene preventie van infecties op te volgen.