Home

Voor meer info gaat u naar: www.laatjevaccineren.sr

 

 
NIEUWSBERICHTEN
COVID-19 maatregelen aangescherpt!

COVID-19 maatregelen aangescherpt!

De corona transmissiecijfers zijn gedurende de afgelopen tijd gestegen: dagelijks zijn er meer dan 10 positieve gevallen en de R is thans 1.4 De verontrustende resultaten van de sequencing zijn inmiddels ontvangen uit Nederland. Bij 67% van de 72 opgestuurde monsters werd de P2 variant vastgesteld, dit is de Braziliaanse variant die al langer in ons land circuleert.
President Santokhi hoopvol over overwinning huidige pandemieën

President Santokhi hoopvol over overwinning huidige pandemieën

Tijdens een virtuele conferentie georganiseerd door het World Forum for Ethics in Business met als thema: “Veranderende paradigma’s in een pandemische wereld: hoe kan ik vertrouwen herwinnen?” heeft president Chandrikapersad Santokhi zijn visie gedeeld over de Surinaamse situatie. Hij heeft tijdens zijn betoog aangegeven dat alleen door samenwerking en solidariteit de huidige pandemieën te overwinnen zijn.
Wereld Gezondheidsdag 2021: Werken aan een eerlijkere, gezondere wereld

Wereld Gezondheidsdag 2021: Werken aan een eerlijkere, gezondere wereld

Vandaag 7 april, is het Wereldgezondheidsdag met als thema: Werken aan een eerlijkere, gezondere wereld. Wereldgezondheidsdag wordt elk jaar op 7 april gevierd ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting van de Wereldgezondheidsorganisatie in 1948. Elk jaar wordt een thema gekozen om een prioriteitsgebied van de volksgezondheid onder de aandacht te brengen.
KPS kondigt intensievere handhaving aan voor feestgangers

KPS kondigt intensievere handhaving aan voor feestgangers

Het Korps Politie Suriname zal overgaan tot een intensievere handhaving om de problematiek van feestende ordeverstoorders de kop in te drukken. Dit zal gebeuren door verhoogde surveillances. Deze zullen opvallend en onopvallend geschieden. Dit heeft hoofdinspecteur Orlando Jacott gezegd tijdens de Covid-19-persconferentie op 7 april 2021. Waar de politie voorheen waarschuwingen gaf aan organisaties, zal nu overgegaan worden tot intrekken van vergunningen.
Newmont overhandigt vacuümbiopsie-apparaat aan AZP

Newmont overhandigt vacuümbiopsie-apparaat aan AZP

Newmont Suriname heeft een vacuümbiopsie-apparaat geschonken aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) ten behoeve van het Mammacentrum. De overhandiging vond plaats op dinsdag 6 april 2021. In april 2018 is het Mammacentrum geopend en al gauw bleek dat er iets ontbrak in de mammazorg. Stereotactische vacuümbiopsie bleek het ontbrekend onderzoek te zijn en die moest ingevuld worden om te voorkomen dat Suriname vrouwen met borstkanker, welke met de reguliere onderzoeksmogelijkheden niet vast te stellen is, moet wegsturen naar het buitenland. Het is het laatste hulpmiddel in de keten van borstkankeronderzoek waarbij antwoord gegeven moet worden op de vraag of het wel of geen borstkanker is. Het is een low -frequency maar high- impact onderzoek, wat betekent dat het onderzoek in de frequentie laag is, maar de uitkomst zeer ingrijpend is. “Wel of geen borstonderzoek voor borstkanker en de behandeling die daaraan gekoppeld is, wel of niet amputeren van de borst, dat is waarover we praten”, vertelt Iswardath Thakoer, afdelingshoofd Radiologie AZP.
COVID-19 virus varianten reeds in Suriname!

COVID-19 virus varianten reeds in Suriname!

Gezien de internationale ontwikkelingen en het voorkomen van verschillenden varianten van het COVID-19 virus, is men op het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) begonnen met een specifieke surveillance hiervoor. Er worden regelmatig samples verzameld om op te sturen naar het buitenland, waar men kan onderzoeken welke varianten hier rouleren. Op zaterdag 24 maart 2021 is een batch met samples van de periode begin februari tot eind maart naar het RIVM in Nederland gestuurd, waar men kosteloos de analyse heeft uitgevoerd.
Volksgezondheid zet werkbezoek voort in binnenland

Volksgezondheid zet werkbezoek voort in binnenland

Na het oriëntatie bezoek van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid aan het Boven Suriname gebied op 5 en 6 maart, waar door de bewoners naar voren is gekomen dat ze graag de minister een bezoek zien brengen aan de Granman, heeft het ministerie een bezoek gebracht aan het Boven Suriname en Tapanahony gebied op donderdag 25 maart 2021.
Volksgezondheid werkt aan bevoorrading schaarse medicamenten

Volksgezondheid werkt aan bevoorrading schaarse medicamenten

Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat er een schaarste is ontstaan van ziekenhuis antibiotica en psychofarmaca. Dit komt door het ernstig financieringstekort van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), welke ontstaan is door grote betaalachterstanden vanuit de overheid in de periode 2019/2020. De overheid heeft een tekort van 3.5 miljoen USD (ongeveer 54 miljoen SRD) geconstateerd en is bezig deze achterstand in te lopen. Gezien de procedure van medicatie bestelling, wordt alles in het werk gesteld dat de voorraad van deze medicatie binnen een week aangevuld is.
Ambassadeur van Nederland brengt bezoek aan Minister Volksgezondheid

Ambassadeur van Nederland brengt bezoek aan Minister Volksgezondheid

De ambassadeur van Nederland, de heer Henk van der Zwan heeft een werkbezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid. Het doel van dit bezoek staat in het teken van het versterken van de relatie Suriname-Nederland. Deze ontmoeting heeft plaatsgevonden op 01 april jongstleden, onder aanwezigheid van de minister van Volksgezondheid, Drs. Amar Ramadhin, de waarnemend directeur van Volksgezondheid, Drs. Rakesh Gajadhar Sukul en de Ambassadeur op het secretariaat van de minister.
25.000ste COVID-19-vaccinatie een feit

25.000ste COVID-19-vaccinatie een feit

De 25.000ste COVID-19-vaccinatie in Suriname is een feit. Omstreeks 13.00 uur woensdag 31 maart 2021 is met het inenten van mevrouw Grace Tjon A San-Ooft het voormelde aantal gehaald. Dat gebeurde in aanwezigheid van directeur Rakesh Gajadhar Sukul van het ministerie van Volksgezondheid. Het toedienen van het AstraZeneca-vaccin aan Ooft heeft plaatsgevonden bij het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS).
Eerste doses COVID-19 vaccins via de COVAX Facility in Suriname

Eerste doses COVID-19 vaccins via de COVAX Facility in Suriname

Suriname heeft een nieuwe partij ontvangen van het AstraZeneca vaccin. Deze lading, waarvoor Suriname heeft betaald, is gehaald vanuit de Covax facillity, een wereldwijde inspanning die mede wordt geleid door ‘The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), The Gavi Vaccine Alliance, UNICEF, The World Health Organization (WHO) en The Pan American Health Organization (PAHO). De vaccins zijn op 26 maart 2021 aangekomen op de Johan Adolf Pengel luchthaven.
Derde COVID-19 golf onvermijdelijk met losbandig feesten

Derde COVID-19 golf onvermijdelijk met losbandig feesten

Het Ministerie van Volksgezondheid doet een dringend beroep op een ieder om de preventieve maatregelen in het kader van COVID-19, nl. de MOHANA regels, serieus na te leven. Met het oog op Phagwa is het risico op COVID-19 besmetting heel groot. Phagwa gaat vaak gepaard met lichamelijk contact, welke uiteraard niet bevorderlijk is in de preventie van COVID-19.
COVID-19-vaccinatie nu ook in de districten

COVID-19-vaccinatie nu ook in de districten

Nadat eerder de eerste vaccins in Paramaribo zijn verstrekt, komen de districten ook aan de beurt. Op zaterdag 27 maart 2021 mochten burgers van Wanica en omgeving zich tegen het COVID-19-virus laten vaccineren in het Regionaal Ziekenhuis Wanica. Ook dit weekend komt het district Nickerie aan de beurt.
COVID-maatregelen verlengd met twee weken

COVID-maatregelen verlengd met twee weken

Het dagelijks aantal gerapporteerde positieve COVID-19-testen, is reeds enkele weken onder de tien. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen sterk is gedaald, moeten we zeer alert blijven. Ofschoon het aantal nieuwe besmettingen aan de lage kant is, heeft de regering toch besloten de huidige COVID-maatregelen met nog twee weken te verlengen.
Koelingssysteem Centraal Laboratorium BOG opgeknapt

Koelingssysteem Centraal Laboratorium BOG opgeknapt

Het koelingssysteem van het centraal laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg is opgeknapt. Na de uitgevoerde revisiewerkzaamheden is er gelijk verandering te merken in de koeling van het gebouw. Nu het koelingssysteem heel goed draait met de nieuwe onderdelen, functioneert het systeem efficiënter (energiebesparend). Bij de oplevering heeft New Tech enkele technische metingen gedaan waaronder; de temperatuur, druk, ect, die zijn vastgelegd in een startup rapportage. De waarden van de meting zijn technisch goed bevonden.